Hạ tầng công nghệ thông tin PC Đà Nẵng sẵn sàng vận hành chương trình CMIS3.0

uyenltt 28-03-2018
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS) phiên bản 3.0,  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã tiến hành rà soát, nâng cấp cấu hính máy tính trạm vận hành CMIS; quy hoạch, tối ưu hạ tầng mạng WAN kết nối từ các Điện lực trực thuộc đến Trung tâm dữ liệu Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).
 
Mô hình tính năng hệ thống CMIS 3.0
 
PC Đà Nẵng cũng là một trong hai đơn vị của EVNCPC được chọn vận hành thí điểm hệ thống CMIS3.0 kể từ ngày 06/4/2018.
 
Đến thời điểm hiện tại, PC Đà Nẵng đã hoàn thành việc nâng cấp máy tính trạm, cấu hình tối ưu hệ thống mạng WAN đảm bảo khả năng dự phòng cao. Hạ tầng mạng WAN từ các Điện lực đến Trung tâm dữ liệu EVNCPC được thiết lập từ 3 hướng trở lên thông qua 2 cổng kết nối tại trụ sở PC Đà Nẵng và trụ sở Điện lực Hải Châu.

Trước đó, để thuận tiện cho công tác triển khai hệ thống CMIS3.0, PC Đà Nẵng đã phối hợp với CPCIT chuyển đổi số liệu hệ thống CMIS 2.0 lên hạ tầng Trung tâm dữ liệu và chính thức vận hành trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu EVNCPC từ cuối tháng 1/2018.
Văn Hoàng