LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Từ ngày: Đến ngày:
Mã sổ GCS:
NgàyĐiện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
27/11/2014 ĐL Hải Châu AAA Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Đình 06:30
14:00
AIA T2 Đường 2/9, Tống Phước Phổ. 07:30
16:30
ĐL Liên Chiểu HEA Công ty Châu Thạnh 07:30
11:30
HEA Long Hải 07:30
10:30
HEA Hòa Hiệp 12:30
16:30
HEA Công ty Tấn Thông 09:30
12:30
HO13 HÒA HIỆP 1 T4 13:00
16:30
HQO Đà Sơn 4 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EED CP Thủy sản T1 13:00
17:00
EH2 KDC Nam BMA 07:30
11:30
EHZ Man Lap 07:00
16:30
EKN Đông Hải 2 07:00
16:30
EPU Phước Mỹ 2 13:00
17:00
EVL Vùng 3 Đông Hải 07:00
16:30
EX16 Hòa Hải 07:00
16:30
EXE An Thượng 1 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VB7 T7 Khuê Trung - Ðò Xu 07:00
15:30
VB7 T7 Khuê Trung - Ðò Xu 07:00
09:30
VEB Trường Nguyễn Khuyến, trạm Bơm nước thải HC5. 07:00
09:30
VT30 Thành Đoàn Đà Nẵng 07:00
09:30
VU30 TBA Xuan Thuy 07:00
09:30
VU34 Ho Nguyen Trung 07:00
09:30
28/11/2014 ĐL Hải Châu ABU Tỉnh Hội 1 07:30
15:30
ABZ PASTEUR 06:30
15:00
AD8 Ngô Gia Tự 2 06:30
15:00
AE8 Ngô Gia Tự 3 06:30
15:00
AF8 Ngo Gia Tu 4 06:30
15:00
AFS Nguyễn Thị Minh Khai 1 06:30
15:00
AGD Nguyễn Thị Minh Khai 3 06:30
15:00
ĐL Liên Chiểu HOB HOA KHANH2 -473E9 13:30
16:30
HR4 KDC Nguyễn Huy Tưởng T2 12:30
14:30
ĐL Sơn Trà EED1 Cong ty thoat nuoc&XLNT Da Nang, Lê Văn Xuân, Tuấn Thịnh, Bơm điều hòa Thọ Quang, Nguyễn Thị Toàn, Công ty Seprodex, Seatecco 07:30
09:30
EH4 Nại Hiên Đông T7 07:30
09:30
EH5 Nại Hiên Đông T5 07:30
09:30
EH6 Nại Hiên Đông T2 07:30
09:30
EH7 Nại Hiên Đông T1 07:30
09:30
EH7 Nại Hiên Đông T1 07:30
12:00
EHQ Mân Thái 3 07:30
11:30
EK19 KCC Nha XH Nest Home 07:30
09:30
EKP An Hoà T1 07:30
09:30
EKQ An Hoà T2 07:30
09:30
EKR An Hoà T3 07:30
09:30
EKS An Hoà T4 07:30
09:30
EKT An Hoà T5 07:30
09:30
EL11 KDC Nha XH SunHome 07:30
09:30
ELM KDC An Hoà T6 07:30
09:30
EPZ Trường Đảng 07:30
09:30
EVR KDC Mân Thái 13:00
16:30
EX10 KCC NHÀ Ở XH LÀNG CÁ - T1 07:30
09:30
EXD KDC Mân Thái T2 07:30
09:30
EXF TĐC Nại Hiên Đông T4 07:30
09:30
EXH KDC Mân Thái T3 07:30
09:30
EXI KDC Mân Thái T1 07:30
09:30
EXK TĐC Sơn Trà Điện Ngọc 13:00
16:30
EXY DD Âu Thuyền 07:30
09:30
EZA Vịnh Mân Quang 07:30
09:30
EZD DD TĐC Nại Hiên Đông T3 07:30
09:30
EZM KDC Nại Hiên Đông T6 07:30
09:30
EZN KDC Nại Hiên Đông T8 07:30
09:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Bê tông Hòa Cầm, TT Bưu chính liên tỉnh&Quốc tế KV3 06:30
17:00
VU33 TBA Hoa Cam 5 06:30
17:00
VUA Đội 6 Phong Bắc 06:30
17:00
ĐL Thanh Khê FAZ Lê Duẩn 1 07:30
10:00
FCF Hoàng Hoa Thám 15:00
17:30
FCY Cai Lang 2 09:30
12:00
FDP Tân Lập 1 13:00
15:30
FEA TTBC Liên tỉnh& Quốc tế KV3 06:30
12:30
FGI Nguyễn Văn Linh 07:30
12:00
FJH Trần Tống 06:30
12:30
ĐL Cẩm Lệ VEB TT Thí Nghiệm điện , Công ty TNHH Hải Vân , Gỗ Hòa Vang ,Đang Bình , Công ty CPXDCT 525 . 06:30
16:00
07:30
17:00
VFP Đông Phước 06:30
16:00
07:30
17:00
VTX Phong Bắc 3 06:30
16:00
07:30
17:00
VTY Phong bắc 4 06:30
16:00
07:30
17:00
VU39 Khu TĐC Đong Phuoc T1 06:30
16:00
07:30
17:00
VWP KDC Đông Phước T2 06:30
16:00
07:30
17:00
VWT Đông Phước 2 06:30
16:00
07:30
17:00
ĐL Thanh Khê FEA Xây lắp Tàu thủy, đoàn nghệ thuật QK5, SX Bom Mìn,Viễn Thông Phước Tường, Dâu Tằm, Tư vấn Thiết kế, Trung Đoàn 575. 06:30
16:00
07:30
17:00
FI10 Trường Trinh 06:30
16:00
07:30
17:00
FI12 Nguyễn Phước Nguyên 474-E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FI13 Thuận An 2 474-E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FI15 Trạm Tôn Đản 2 06:30
16:00
07:30
17:00
FI24 TRƯỜNG CHINH 3 06:30
16:00
07:30
17:00
FI25 TRƯỜNG CHINH 2 06:30
16:00
07:30
17:00
FI29 Tôn пn 3 06:30
16:00
07:30
17:00
FI42 TÔN ÐẢN 4 06:30
16:00
07:30
17:00
FI44 THUẬN AN 3 06:30
16:00
07:30
17:00
FI8 Ton Dan-474E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FNF Hoa phat 6 -679-E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FNR HOA PHAT3 -679E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FNS HOA PHAT4- 679E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FNU HOA PHAT2 - 679E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FNV HOA PHAT1 -679E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FOX HOA PHAT7-679E10 06:30
16:00
07:30
17:00
FQA KGĐ QN F375 Truong Chinh 06:30
16:00
07:30
17:00
FQI Hoa Phat 9 06:30
16:00
07:30
17:00
FQY Hoà Phát 1 06:30
16:00
07:30
17:00
FRD Đông Xuân An KHê 06:30
16:00
07:30
17:00
FRE Thuận An An Khê 06:30
16:00
07:30
17:00
29/11/2014 ĐL Sơn Trà EED1 BQL cầu quay sông Hàn 07:00
16:00
ĐL Cẩm Lệ VEB May Tiến Thắng, Thi cong cau song Yen, Thi cong cau OP 1, Tieu doan 66 07:00
15:00
VTW KDC Nam Cẩm Lệ T.2 07:00
15:30
VUB Đội 10.1 - Phong Bắc 07:00
15:00
VUC Đội 10.2 - Phong Bắc 07:00
15:00
ĐL Thanh Khê FI7 Khu DC Thanh Lộc Đán T3 07:00
11:30
FMG Khu DC Thanh Lộc Đán 4 07:00
11:30
FNX PHU LOC2 -475E9 07:00
11:30
FNY PHU LOC 3-475E9 07:00
11:30
FOI Trần Cao Vân 07:30
10:00
FQC KDC ĐANATONL 07:00
11:30
FYS Hoà Khánh 3 -475E9 07:00
11:30
ĐL Liên Chiểu HEA D177, Kho H182, trường quân sự, CS Đỗ Phú Cát. 07:00
11:30
HMI DA SON 1 679-E10 07:00
11:30
HMT Khu DC Hòa Minh 07:00
11:30
HO29 TBA NGUYỄN CHÁNH 2 07:00
11:30
HO8 Nguyễn Chánh 07:00
11:30
HRY Hoà Minh 07:00
11:30
HY10 KDC HMinh 2 T3 07:00
11:30
HY19 HÒA MINH H 2 T1 07:00
11:30
HYF Hoà Minh 2 T2 - 475 E10 07:00
11:30
HYO Khu dân cư Hoà Minh T8 07:00
11:30
HYQ KDC HMinhT9-475E10 07:00
11:30
ĐL Thanh Khê FEA Trường Cao đẳng Thương Mại, SPS21,Bệnh viện Da Liễu,KS Ngọc Minh, Bệnh Viện Ung Thư, trạm bơm thoát nước thải Liên Chiểu3, xử lý nước thải Phú Lộc, trạm bơm xử lý nước thải Hồ Trung Nghĩa 2, Danapha (Dược phẩm TW5), Bảo Nhi, Truyền Thông Thanh niên, D177, Kho H182, trường quân sự, CS Đỗ Phú Cát. 07:00
11:30
FEA Xử lý môi trường DIOXIN 07:00
09:00
FEA Thiên Cửu Rồng,Bệnh viện Gia Đình, Công ty điện cao thế, Bệnh viện C17, X-Quang , X-Quang 2,Cụm cảng HK Miền Trung,Xăng dầu Hàng Không, Jet A1,Hàng Không DD1,Dịch vụ Hàng Không, Sân bay Đà Nẵng, chỉ huy F372, Lữ 596, F Bộ, K6, K10,TCT Cảng hàng không MT,Khu bay Quân sự. 07:00
12:30
FEA Bưu điện Xuân Hoà,Công ty điện chiếu sáng,khách sạn Thanh Long, Hawata, Công viên , Vũ Thị Lan, Công ty Phan Khang, Thuê bao tài chính, Trùng Dương,Yamaha, Công ty Tín Vũ 06:30
12:00
07:00
12:30
FEU Cai Lang 1 15:00
17:30
FI1 THANHLOCDAN 07:00
11:30
FI16 TĐC-TLĐ-Hòa Minh MR T4 07:00
11:30
FI17 TĐC-TLĐ Hòa Minh MR T7 07:00
11:30
FI3 Khu Dân Cư Thanh Lộc Đán 07:00
11:30
FI32 KDC HÒA MINH MỞ RỘNG 07:00
11:30
FI34 KDC ÐIỆN BIÊN PHỦ T5 06:30
12:00
07:00
12:30
FI36 Nguyễn Phi Khanh 07:00
12:30
FI37 Phú Lộc 4 07:00
11:30
FI41 BẾ VAN ÐÀN 06:30
12:00
07:00
12:30
FI48 C17-1 (Benh vien Quan y 17- QK5) 07:00
12:30
FI5 KDC Thanh Lộc Đán T4 07:00
11:30
FI6 KDC THANH LOC DAN T7-475 E10 07:00
11:30
FMB khu dan cu thanh loc dan1 13:00
15:30
FMD khu dan cu th.loc dan 3 06:30
12:00
07:00
12:30
FMF Khu dan cu MY CANH 06:30
12:00
07:00
12:30
FMH Nguyen Đuc Trung 06:30
12:00
07:00
12:30
FMK Khu TTF372- 571-LT 07:00
12:30
FMQ KDC TLDan 5 475-E10 07:00
11:30
FMS XN Cầu Đường 525 07:00
11:30
FNJ BACH HAC 2 471-E10 09:30
12:00
FNM XUAN HOA 3 - 679E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FNP LE DO 3-571LT 07:00
12:30
FO4 KDC Điện Biên Phủ T3 06:30
12:00
07:00
12:30
FO5 KDC Điện Biên Phủ T4 06:30
12:00
07:00
12:30
FO6 Thanh Lộc Đán Mở rộng-T3 07:00
11:30
FO7 Thanh Lộc Đán Mở rộng-T1 07:00
11:30
FO8 Khu nha o CBCNV BV Ung Thu 07:00
11:30
FO9 KDC Benh Vien Ung Thu 07:00
11:30
FOF DB PHU1 -673E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FOH XUAN HOA1673E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FOJ PHULOC1-475E10 07:00
11:30
FOM TLDAN 2-679E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FOP DBPHU2-673E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FOR XUAN HOA5-679E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FOV KHU DC C17-571LT 07:00
12:30
FOY KHU DCXKHACH-571LT 06:30
12:00
07:00
12:30
FQE KDC Hoà Minh 3 T8 07:00
11:30
FQF KDC Thanh Lộc Đán Mở Rộng 07:00
11:30
FQG Khu DC Hoà Minh 3 T9 07:00
11:30
FQW NGUYEN TRI PHUONG 07:00
12:30
FQZ Khu Dân Cư Điện Biên Phủ T2 06:30
12:00
07:00
12:30
FY13 Nguyễn Như Hạnh 07:00
11:30
FY17 KDC HOÀ MINH2T1 07:00
11:30
FYG Trạm HMinh 2T3 - 475 E10 07:00
11:30
FYH Hoà Minh 3 T1- 475 E10 07:00
11:30
FYI Hoà Minh 3 -T2 07:00
11:30
FYV ĐBPhủ 3 - 472E10 06:30
12:00
07:00
12:30
FYY Khu Dân Cư C17 07:00
12:30
ĐL Hải Châu AAM Phạm Phú Thứ 07:00
13:00
ABJ Chợ Hàn 07:00
13:00
ACK Trần Quý Cáp 1 07:00
13:00
ACQ Thuận Phước 1 07:00
13:00
ACT Trần Quốc Toản 07:00
13:00
ACZ Trưng Nữ Vương 2 07:00
13:00
AE3 Trưng Nữ Vương 4 07:00
13:00
AEC Cty Xăng dầu 2 , SPS13,Kè Sông Hàn, KS Phương Nam, KS 172 Bạch Đằng & Hải Âu,Khách sạn Brillant, KS Thiết bị phụ tùng, NH Sacombank,Công ty Bảo Việt, Cao Ốc Bảo Linh, Thiết bị Trường Học,Thành Ủy,kiốt UBND Tỉnh,TT hanh chinh TP Đà Nẵng,Uỷ Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng,Lãnh sự quán Nga, Khách sạn Novotel, Khách sạn Sông Hàn,Viện THQ Công tố,Khách sạn Thanh Lịch,Công ty Sức sống trẻ, Cục Thuế, Sở tài Chính TPĐN,SXKT&DV in ,Viện kiểm sát TP,cục quản trị T26, công ty CP Đất Việt, Công ty 586, Xử lý nước thải Thuận Phước,ngăn triều Thuận Phước. 07:00
13:00
AEC2 Ngân hàng ACB, XN in báo nhân dân 07:00
13:00
AEC3 Trung tâm hành chính TPĐN, Cao ốc Indochina Riverside T1,T2 07:00
13:00
AEI Ngọc Anh 07:00
13:00
AEX Hoà Thuận 2 07:00
13:00
AGA Thuận Phước 2 07:00
13:00
AGU Tiểu La 1 07:00
13:00
AGV Tiểu La 2 07:00
13:00
AGY Lê Quý Đôn 07:00
13:00
AI8 TBA Tai Đinh Cu Thuan Phuoc 4 07:00
13:00
AIL Trần Phú 3 07:00
13:00
AIO T1 KDC Thuận Phước 07:00
13:00
AIP T2 KDC Thuận Phước 07:00
13:00
AIQ T3 KDC Thuận Phước 07:00
13:00
30/11/2014 ĐL Cẩm Lệ VDL Cẩm Lệ 1 06:30
15:00
07:30
16:00
VEB Trạm bơm nước thải HC1,bưu điện Cẩm Lệ, trạm bơm nước thải HC2,Dệt Hoà Thọ, xưởng sợi Hoà Thọ , Dệt Hải Vân, Trung tâm hội chợ Triển lãm Đà Nẵng , trạm bơm nước thải HC3, công ty QLVH chiếu sáng, Siêu thị Nhật Linh -Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Y học cổ truyền, gỗ Thuỷ Sản,trạm bơm nước thải HC6, Metro Đà Nẵng , Trung tâm xúc tiến việc làm - Nhà Văn hóa Lao động, đảo A, B Sinh thái Hòa Xuân. 06:30
15:00
07:30
16:00
VEB Bệnh viện quận Cẩm Lệ, Chi cục thuế Cẩm Lệ, kho bạc Hòa Vang, kem Hoàng Gia, Kho K9-Bộ Công An, NH Hòa Vang. 06:30
16:00
VFF Hòa thọ 06:30
16:00
VFN Cẩm lệ 3 06:30
15:00
07:30
16:00
VFO Cẩm lệ 2 06:30
15:00
07:30
16:00
VS27 TBA Go Thuy San 06:30
15:00
07:30
16:00
VS31 KDC Hoa Cam T1 06:30
16:00
VSZ KDC an hòa T3 06:30
15:00
07:30
16:00
VT25 Khu Ðao Noi 06:30
15:00
07:30
16:00
VTA Bình Hoà 1 06:30
15:00
07:30
16:00
VTE An Hoà 1 06:30
15:00
07:30
16:00
VTN Hòa Thọ 06:30
15:00
07:30
16:00
VTO Khuê Trung 06:30
15:00
07:30
16:00
VTQ Bình Thái 2 06:30
16:00
VTS Bình Hoà 5 06:30
15:00
07:30
16:00
VTT Khu dân cư Khuê trung 1 06:30
15:00
07:30
16:00
VTU KDC Khuê trung 2 06:30
15:00
07:30
16:00
VU36 Tu đien Hoi cho Trien Lam T3 06:30
15:00
07:30
16:00
VU37 Nam San Bay 06:30
16:00
VUA Đội 6 Phong Bắc 06:30
15:00
07:30
16:00
VUB Đội 10.1 - Phong Bắc 06:30
15:00
07:30
16:00
VUC Đội 10.2 - Phong Bắc 06:30
15:00
07:30
16:00
VUG Hoà Cầm 3 06:30
15:00
07:30
16:00
VUI Phong Bắc 2 06:30
15:00
07:30
16:00
VUJ Khu phố chợ An Hoà 06:30
15:00
07:30
16:00
VUK Cẩm Lệ 4 06:30
15:00
07:30
16:00
VUL Bình Thái 3 06:30
16:00
VUP Phong Bắc 2 06:30
15:00
07:30
16:00
VUZ KDC An Hoà T1 06:30
15:00
07:30
16:00
VW12 KCC Nhà ở Phong Bắc 06:30
15:00
07:30
16:00
VW15 KDC An Hoà - T4 06:30
15:00
07:30
16:00
VW16 Bình Thái 4 06:30
15:00
07:30
16:00
VW17 KDC Khuê Trung Đò Xu - T14 06:30
15:00
07:30
16:00
VW20 KDC Phong Bắc T5 06:30
16:00
VW21 KDC Phong Bắc T6 06:30
15:00
07:30
16:00
VW28 Binh Thai 6 06:30
16:00
VW29 Binh Thai 5 06:30
16:00
VW30 Hoa Tho Ðong 06:30
16:00
VWM Khu Dân Cư Hoà Thọ T2 06:30
16:00
VWN Khu Dân Cư Hoà Thọ T1 06:30
16:00
VWR KDC Phong Bắc 4 06:30
16:00
ĐL Hải Châu AAV Diên Hồng 06:30
14:30
07:00
15:00
ACO Phan Đình Phùng 2 06:30
15:00
AD2 Lê Duẩn 4 06:30
15:00
AD5 Yên Báy 2 06:30
14:30
07:00
15:00
ADA Lê Duẩn 2 06:30
15:00
ADF Bưu Điện 06:30
15:00
AEC KS Tre Xanh Bên Sông, Kiểm Toán nhà nước, Ngân hàng Hàng Hải, Ngân Hàng nhà nước VN, PVTC KS Bạch Đằng, KS Tiên Sa , Sở Giao Dịch 3, Chi cục Thuế Hải Châu, Điện Lực Đà Nẵng, 06:30
15:00
AEC Khách Sạn Đại Á, Bưu Điện Trần Quốc Toản, thi công toà nhà Viễn Đông, Cao ốc Á Châu. 06:30
14:30
07:00
15:00
AEC3 Thông tin bưu điện. 06:30
15:00
AEJ Phạm Hồng Thái 06:30
14:30
07:00
15:00
ĐL Liên Chiểu HEA NBB 07:30
09:00
HEA Cường Thịnh 08:00
09:30
HEA Công ty may 19/5 08:30
10:00
HEA Ký túc xá phía tây 09:00
10:30
ĐL Sơn Trà EH18 Lang Ða My Nghe Non Nuoc 06:30
15:00
EH25 KDC ÐÔNG TRÀ 06:30
15:00
EH3 Khái Tây 1 06:30
15:00
EK17 KDC Đong Tra T2 06:30
15:00
EK9 Khu Phố Chợ Hoà Hải -T1 06:30
15:00
EL2 Hải An 06:30
15:00
EL3 Khái Tây 2 06:30
15:00
EL4 Thị An 2 06:30
15:00
EL5 An Lưu 06:30
15:00
EL6 Mân Quang T1 06:30
15:00
EL7 Bình Kỳ 1 06:30
15:00
EL8 Khuê Đông 2 06:30
15:00
EL9 Khuê Đông 1 06:30
15:00
ELA KDC Đồng Nò 06:30
15:00
ELB Đa Mặn 2 06:30
15:00
ELH Tân Trà 2 06:30
15:00
ELI Thị An 06:30
15:00
ELN Sơn Thuỷ T4 06:30
15:00
ELO Sơn Thuỷ T3 06:30
15:00
ELP Hoà Quý 1-T4 06:30
15:00
ELT Đông Trà 2 06:30
15:00
EP8 Hoà Hải T2 06:30
15:00
EPK Sơn Thuỷ 06:30
15:00
EPL Tân Trà 1 06:30
15:00
EVJ Hoà Hải 06:30
15:00
EVK Sơn Thuỷ 2 06:30
15:00
EVP Khu CBCC NH.Sơn 06:30
15:00
EVT Hoà Quý 1(T1) 06:30
15:00
EVU Hoà Quý 1(T2) 06:30
15:00
EVV Hoà Quý 1 (T3) 06:30
15:00
EVW Hoà Quý 2 (T1) 06:30
15:00
EVX Hoà Quý 2 (T2) 06:30
15:00
EX12 Bá Tùng T2 06:30
15:00
EX14 DD Hòa H¿i 4 06:30
15:00
EX4 KDC BÁ TÙNG 06:30
15:00
EXN Hoà Quý 2 -T3 06:30
15:00
EZ2 D D VPNgũ hành Sơn 06:30
15:00
EZL KDC Phố Chợ Hòa Hải T3 06:30
15:00
EZR DD ĐÔNG TRÀ 3 06:30
15:00
EZS DD Đông Trà 4 06:30
15:00
EZY DD TT Hành Chính NHS 06:30
15:00
EED1 Trung đoàn pháo C11, T.tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, Kho bạc quận Ngũ Hành Sơn, DNTN Xuân Tiến, PVTC KTX Crowne Hoàng Đạt, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Xí nghiệp Than Đà Nẵng, Nguyễn Vinh (Cty TNHH Vạn An), Cty Cổ phần XNK Đà Nẵng, Đơn vị A20 (Bộ Nội vụ), Viện Công nghệ môi trường, KTX Làng Đại học Đà Nẵng-Hòa Quý, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ. 06:30
15:00
EED1 Bưu điện Bắc Mỹ An, Làng trẻ em SOS, Trường THPT Herman Gmeiner, Trung đoàn 78, Cty Thoát nước&XLNT Đà Nẵng (XLNT Ngũ Hành Sơn) 06:30
14:00
07:30
15:00
EED2 Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn. 06:30
15:00
EED3 Bệnh viện Phụ sản - Nhi 06:30
14:00
07:30
15:00
EH23 BÙI TÁ HÁN 06:30
14:00
07:30
15:00
EKF Mỹ Đa Tây 2 06:30
14:00
07:30
15:00
EPG Bắc Mỹ An 1 06:30
14:00
07:30
15:00
EPV Mỹ Đa Tây 1 06:30
14:00
07:30
15:00
EVD Đa Mặn 1 06:30
14:00
07:30
15:00
EVH K20 06:30
14:00
07:30
15:00
EX26 KDC Nhà ở xã hội nam Tuyên Son 06:30
14:00
07:30
15:00
EX6 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 1 06:30
14:00
07:30
15:00
EX7 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 2 06:30
14:00
07:30
15:00
EZ4 DD BẮC MỸ AN 2 06:30
14:00
07:30
15:00
ĐL Hải Châu AA1 T1 Tây Nam - Hoà Cường 06:30
15:00
07:30
16:00
AA2 T11 Khuê Trung - Đò Xu 06:30
15:00
07:30
16:00
AA9 T5 Dân Cư Tuyên Sơn mở rộng 06:30
15:00
07:30
16:00
AAW Khu Dân Cư Tuyên Sơn (T2) 06:30
15:00
07:30
16:00
AB9 T5 Tây Nam Hoà Cường 06:30
15:00
07:30
16:00
ABH Khu Dân Cư Tuyên Sơn(T4) 06:30
15:00
07:30
16:00
ABW KDC Khuê Trung - Đò Xu 06:30
15:00
07:30
16:00
AC1 Bình An 2 06:30
15:00
07:30
16:00
AC2 Bình An 3 06:30
15:00
07:30
16:00
AC7 T2 Khu Đô thị Trường Sa 06:30
15:00
07:30
16:00
ADC Hoà Cường 6 06:30
15:00
07:30
16:00
ADH Hoà Cường 2 06:30
15:00
07:30
16:00
AE6 Tuyên Sơn 2 06:30
15:00
07:30
16:00
AEC TT TDTT Thành Tích Cao ,Công ty Khởi Phát 2, TT thể dục thể thao TPĐN,Bệnh viện Mắt,BĐ Hòa Cường,Công ty Truyền tải điện 2,Thiết bị y tế TW3,Cty môi trường đô thị, Đại học Kiến Trúc,Xử lý nước thải Hòa Cường, xí nghiệp may xuất khẩu,CQ Bộ Đầu Tư & Kế Hoạch, Bơm chống ngập úng Trương Chí Cương,Bơm NT HC4, Ban quản lý dự án 85, SPS 15(bơm nước thải),BQL Thủy Điện 3,NK Bộ Nội Vụ; Asia Park Sun Wheel, Nhà BD đa năng 2. 06:30
15:00
07:30
16:00
AEC3 Lotte Mart T1,T2,T3 06:30
15:00
07:30
16:00
AEF KDC Bột Cá 06:30
15:00
07:30
16:00
AEW Làng Thể Thao 1 06:30
15:00
07:30
16:00
AF5 T6 KDC Tây Nam Hoà Cu¿ng 06:30
15:00
07:30
16:00
AF9 KDC Ðong Nam Ðai Tuong niem 06:30
15:00
07:30
16:00
AFE Làng Thể thao 2 06:30
15:00
07:30
16:00
AG7 Le Thanh Nghi 06:30
15:00
07:30
16:00
AGB Tuyên Sơn - Hoà Cường 06:30
15:00
07:30
16:00
AGJ T3 Đường 2/9 06:30
15:00
07:30
16:00
AI3 TBA Ho Nguyen Trung 06:30
15:00
07:30
16:00
AI5 TBA Nui thanh 2 06:30
15:00
07:30
16:00
AI6 TBA Phan Đang Luu 06:30
15:00
07:30
16:00
AID KDC Lâm Đặc Sản 06:30
15:00
07:30
16:00
AIF KDC Bình An 1 06:30
15:00
07:30
16:00
AIR TA KDC Tuyên Sơn 06:30
15:00
07:30
16:00
AIS TB KDC Tuyên Sơn 06:30
15:00
07:30
16:00
AIW Dân cư Tuyên Sơn 06:30
15:00
07:30
16:00
AIX Thương Binh Nam Ngãi 06:30
15:00
07:30
16:00
AJB Bình An 4 06:30
15:00
07:30
16:00
AJE Khu DC Tây nam Hoà Cường 06:30
15:00
07:30
16:00
01/12/2014 ĐL Cẩm Lệ VEB Bơm phòng mặn An Trạch 07:30
12:00
VT16 Túy Loan 2 07:00
15:30
VTR Bình Hoà 4 07:30
16:30
ĐL Thanh Khê FQI Trường Chinh 07:30
12:00
ĐL Sơn Trà EED1 Xử lý nước thải Sơn Trà 07:30
12:00
EED1 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn KV2 13:00
17:00
EHY Nại Hiên Đông 13:00
17:00
EPW KDC Thọ Quang 07:30
12:00
02/12/2014 ĐL Cẩm Lệ VEB Mỏ đá Hố Sanh,Kho bom Thành Đội, Tân Minh Hoàng, trường Giáo Dưỡng, TTTT Di động KV3,KDC Sinh thái Suối Đôi và Mỏ nước khoáng nóng Hòa Phú,Ngầm Đôi, BTS Viettel, Hòa Phú Thành, Lại Anh Dũng, Dốc Kiền, Đông Giang-Quảng Nam. 07:00
13:00
VS14 Phước Thái 07:00
13:00
VS15 Hòa Nhơn 2-T1 ( Thái Lai ) 07:00
13:00
VS16 Hòa Nhơn 2-T2 ( Hòa Khương ) 07:00
13:00
VS19 Trước Đông 07:00
13:00
VS20 Phứơc Hưng 07:00
13:00
VS21 Ninh An 1 07:00
13:00
VS24 Diêu Phong 2 07:00
13:00
VS33 Hoa Nhon 2 - T3 07:00
13:00
VSA Cẩm Nam 2 07:00
13:00
VT22 Thạch Nham Tây 07:00
13:00
VU1 Hoà Phú 1 07:00
13:00
VU11 Thái Lai 07:00
13:00
VU14 Nhơn Sơn 07:00
13:00
VU17 Phước Hưng 2 07:00
13:00
VU2 Hoà Phú 2 07:00
13:00
VU3 Hoà Phú 3 07:00
13:00
VU38 Ngam Đoi Hoa Phu 07:00
13:00
VU4 Hố Chình 07:00
13:00
VU5 Phú Túc 07:00
13:00
VW1 Hoà Phước - Hoà phú 07:00
13:00
VW22 Chan Nuôi Diêu Phong 07:00
13:00
VW3 Hoà Thọ - Hoà Phú 07:00
13:00
VW4 Hoà Phước T1 - Hoà Phú 07:00
13:00
VW5 Đông Lâm 07:00
13:00
VW6 Đồng Lăng 07:00
13:00
VW8 Thanh Niên Xung Phong 07:00
13:00
VW9 Hoà Hải 07:00
13:00
ĐL Thanh Khê FNT Lê Trọng Tấn 07:30
11:30
03/12/2014 ĐL Cẩm Lệ VSW KDC Nguyễn tri Phương 07:30
16:00
ĐL Thanh Khê FI47 KGĐ Nha o quan đoi NM A32 07:30
12:00
FI49 Hồ Tương 07:30
12:00
ĐL Sơn Trà EH16 Tran Van Du T1 07:30
11:30
EXX Trần Hưng Đạo T7 07:30
12:00
ĐL Hải Châu ADN Vĩnh Trung 07:30
11:30
04/12/2014 ĐL Liên Chiểu HEA XDHK Liên Chiểu,Hibiscus,TT Duyên Hải, Lặp Cao Tần, Viba Hải Vân ,Hải Vân Đỉnh, Hải Vân Bắc, H.Vân Nam, Viba Hải Vân. 07:00
17:00
HRG Làng Phong 07:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VEB Công ty nhựa Zari,Công ty Apple Film, Tự dùng A500, trạm trộn Bê tông nhựa công trình 545, công ty Nonwoven 07:00
16:30
ĐL Thanh Khê FI3 Đặng Đình Văn 07:30
10:00
FMW Đặng Đình Văn 07:30
10:00
ĐL Sơn Trà ELT Đông Trà 2 07:30
12:00
EZD DD TĐC Nại Hiên Đông T3 07:30
12:00
ĐL Hải Châu ACN Nguyễn Chí Thanh 1 07:30
11:30
AII Quang Trung 3 07:30
11:30
ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
  Chọn:
Đơn vị Địa chỉ
Ngân hàng Quân đội 152 2/9
Ngân Hàng NN&PTNT 228 2/9
Bưu điện Đà Nẵng 200 3/2
Bưu điện Đà Nẵng 64 Bạch Đằng
Ngân Hàng NN&PTNT 138 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 225 Cách mạng tháng tám
Bưu điện Đà Nẵng 296 Cách mạng tháng tám
Ngân Hàng NN&PTNT 349 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng đầu tư và phát triển 130 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 201 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 239 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 24-26 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 344 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 416 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 472 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Đông Á 478 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 511 Điện Biên Phủ
Ngân hàng Quân đội 54 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 638 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 66C Đỗ Quang
Ngân Hàng NN&PTNT 243 Đống đa
Ngân hàng TMCP Đông Á 260 Đống Đa
Ngân Hàng NN&PTNT 88 Dũng Sĩ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 43E Dũng Sỹ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 264 Hải Phòng
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Hàm Nghi
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân hàng Quân đội 404 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 85 Hoàng Diệu
Ngân hàngTMCP Công thương 123 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 188 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 195 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 268-270 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 324 Hùng Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 325 Hùng Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 374 Hùng Vương
Ngân hàng đầu tư và phát triển 40-42 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng 80 Hùng Vương
Bưu điện Đà Nẵng Kiot số 1 Hùng Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 103 Huyền Trần Công Chúa
Ngân Hàng NN&PTNT Khu công nghiệp Hòa Khánh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 127 Lê Đình Lý
Ngân Hàng NN&PTNT 162 Lê Đình Lý
Bưu điện Đà Nẵng 01 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Đông Á 16 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 163 Lê Duẩn
Ngân hàngTMCP Công thương 289 Lê Duẩn
Ngân Hàng NN&PTNT 336 Lê Duẩn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 140-142 Lê Lợi
Bưu điện Đà Nẵng 40 Lê Lợi
Ngân Hàng NN&PTNT 57 Lê Trọng Tấn
Ngân Hàng NN&PTNT 470 Lê Văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng 676 Lê văn Hiến
Bưu điện Đà Nẵng Mai Đăng Chơn
Bưu điện Đà Nẵng 58 Ngô Gia Tự
Bưu điện Đà Nẵng 1 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 238 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 251 Ngô Quyền
Bưu điện Đà Nẵng 540 Ngô Quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 625 Ngô quyền
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Ngô Quyền
Ngân hàng Quân đội 815 Ngô Quyền
Ngân hàng đầu tư và phát triển 978 Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 153 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàng đầu tư và phát triển 334 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 364 Ngũ Hành Sơn
Bưu điện Đà Nẵng 376 Ngũ hành Sơn
Ngân hàng TMCP Đông Á 47 Ngũ Hành Sơn
Ngân hàngTMCP Công thương 49 Ngũ Hành Sơn
Ngân Hàng NN&PTNT 65 Nguyễn Cảnh Trân
Ngân hàng TMCP An Bình 179 Nguyễn Chí Thanh
Ngân hàng đầu tư và phát triển 90 Nguyễn Chí Thanh
Bưu điện Đà Nẵng 171 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân hàngTMCP Công thương 253 Nguyễn Hữu Thọ
Ngân Hàng NN&PTNT 136 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 138 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 173A Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng đầu tư và phát triển 339 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàngTMCP Công thương 381 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 524 Nguyễn Lương Bằng
Ngân hàng TMCP Đông Á 68 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng 816 Nguyễn Lương Bằng
Bưu điện Đà Nẵng Nguyễn Tất Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 33 Nguyễn Thái Học
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 140 Nguyễn Thị Minh Khai
Ngân Hàng NN&PTNT Lô A1 số 77 Nguyễn Tri Phương
Ngân Hàng NN&PTNT 17 Nguyễn Văn Cừ
Bưu điện Đà Nẵng 27 Nguyễn Văn Cừ
Ngân Hàng NN&PTNT Sân bay ĐN, Nguyễn Văn Linh
Ngân Hàng NN&PTNT 118 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 170 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP An Bình 174 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 244-248 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 251 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Đông Á 51 Nguyễn Văn Linh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 84 Nguyễn Văn Linh
Bưu điện Đà Nẵng 110 Nguyễn Văn Thoại
Ngân hàng TMCP An Bình 164 Núi Thành
Bưu điện Đà Nẵng 305 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 392 Núi Thành
Ngân hàngTMCP Công thương 407 Núi Thành
Ngân hàng TMCP Đông Á 417 Núi Thành
Ngân Hàng NN&PTNT 03 Kiốt, Chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung
Ngân hàngTMCP Công thương 215 Ông ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 42 Ông Ích Đường
Ngân hàng TMCP Đông Á 46 Ông Ích Đường
Ngân hàng đầu tư và phát triển 152 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Đông Á 217 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 334 Ông Ích Khiêm
Bưu điện Đà Nẵng 48 Ông Ích Khiêm
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 54 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 542 Ông Ích Khiêm
Ngân Hàng NN&PTNT 107 Phan Chu Trinh
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP An Bình 193 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 272 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Đông Á 8 Phan Chu Trinh
Ngân hàng Quân đội 83 Phan Chu Trinh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 97 Phan Chu Trinh
Ngân Hàng NN&PTNT 23 Phan Đình Phùng
Ngân hàng TMCP Đông Á 172 Quang Trung
Ngân hàng TMCP An Bình 194-196 Quang Trung
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 65 Quang Trung
Bưu điện Đà Nẵng 96 Quang Trung
Ngân Hàng NN&PTNT Quốc lộ 1A Miếu Bông
Bưu điện Đà Nẵng Thôn An Ngãi Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Đông Lâm, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Lệ Sơn 1, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Tuý Loan Đông , Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Thôn Xuân phú , xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 10 , Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Bưu điện Đà Nẵng Tổ 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ
Ngân hàng TMCP An Bình 183 Tôn Đức Thắng
Ngân Hàng NN&PTNT 135 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 281 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 390 Tôn Đức Thắng
Bưu điện Đà Nẵng 457 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 661 Tôn Đức Thắng
Ngân hàng Quân đội 840 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 910 Tôn Đức Thắng
Ngân hàngTMCP Công thương 189 Trần Cao Vân
Ngân hàng đầu tư và phát triển 438 Trần Cao Vân
Bưu điện Đà Nẵng 65 Trần Cao Vân
Ngân hàngTMCP Công thương 172 Trần Đăng Linh
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 136 Trần Phú
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 16 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 75 Trần Phú
Bưu điện Đà Nẵng 4 Trần Quang Diệu
Ngân Hàng NN&PTNT 35 Trần Quang KHải
Ngân hàngTMCP Công thương 36 Trần Quốc Toản
Bưu điện Đà Nẵng 544 Trưng Nư Vương
Ngân hàngTMCP Công thương 145 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 280 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 298 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP An Bình 391 Trưng Nữ Vương
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 574 Trưng Nữ Vương
Ngân Hàng NN&PTNT 165 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 237 Trường Chinh
Bưu điện Đà Nẵng 441 Trường Chinh
Ngân Hàng NN&PTNT 18 Võ Văn Tần

Phóng sự (Video)

Công tơ điện tử - Giải pháp hữu ích khi sử dụng
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng (DRT) thực hiện phóng sự “Công tơ điện tử - Giải pháp hữu ích khi sử dụng”. Trang tin điện tử PC Đà Nẵng trân trọng giới thiệu bạn đọc nội dung của phóng sự.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo Quý vị, cách thanh toán tiền điện nào là tiện lợi nhất?

Bình chọn