Kịp thời ngăn chặn việc treo kéo cáp viễn thông sai quy định

thuha 23-08-2018
Ngày 18/8, Điện lực Cẩm Lệ phát hiện nhóm lao động phổ thông đang kéo rải căng cáp viễn thông cho Chi nhánh Viettel trên các cột điện trung áp dọc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
 
 
 
Đơn vị thi công vi phạm treo cáp viễn thông trên cột điện lực
 
Cuộn cáp có tổng chiều dài khoảng 300m. Kiểm tra tại hiện trường, đơn vị thi công không xuất trình được các giấy tờ liên quan như: thỏa thuận treo cáp và phiếu công tác trên lưới điện. Điện lực Cẩm Lệ đã mời đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng lập biên bản và yêu cầu đơn vị công tác thu hồi tuyến cáp kéo sai quy định.
 
Việc đơn vị thi công tự ý kéo rải căng cáp viễn thông trên cột điện đã vi phạm quy định treo cáp của điện lực, vi phạm thủ tục đăng ký công tác và chế độ phiếu công tác khi thi công trên lưới điện. Đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư là Viettel Đà Nẵng đến tại Sở TT&TT Đà Nẵng giải quyết vụ việc trước ngày 25 tháng 8 năm 2018.
Hùng Hòa