Ngăn chặn kịp thời vi phạm hành lang tuyến

thuha 08-05-2018
Vừa qua, trong quá trình kiểm tra hiện trường, công nhân Điện lực Hải Châu phát hiện hành vi vi phạm hành lang tuyến có nguy cơ xảy ra sự cố tại địa chỉ 27 Xuân Diệu.
 
Vị trí đặt giàn giáo xây dựng tại địa chỉ 27 Xuân Diệu vi phạm hàng lang an toàn lưới điện
 
Tại hiện trường, nhóm thi công đang lắp đặt dàn giáo cách đường dây trung áp 22kV 0,5 mét, vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn. Điện lực đã yêu cầu đơn vị thi công phải tháo dỡ giàn giáo vi phạm đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây. Để lưới điện vận hành an toàn và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân đơn vị đã tiến hành lập biên bản hiện trường thông báo cho chủ hộ phải tuân thủ khoảng cách an toàn trong quá trình thi công tiếp theo.
 
Việc phát hiện kịp thời vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người dân do phóng điện và sự cố gây mất điện diện rộng trên địa bàn Thành phố. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Điện lực Hải Châu sẽ thường xuyên kiểm tra các đường dây trung áp nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm, phòng tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Anh Vy