PC Đà Nẵng tham gia hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng”

uyenltt 02-08-2018
Vừa qua, Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng” tại Hà Nội.
 
Quang cảnh hội thảo
 
Hội thảo do bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - Phó cục trưởng cục Quản lý đấu thầu, chủ trì. Ông Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia cùng gần 100 đại diện các bộ ban ngành, sở kế hoạch, bên mời thầu và các nhà thầu tiêu biểu. Đại diện PC Đà Nẵng tham dự và đóng góp ý kiến trong buổi hội thảo lần này.

Buổi hội thảo tập trung vào 03 nội dung chính: tóm tắt tình hình triển khai đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2018; giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai; lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, bên mời thầu, nhà thầu.

Tại buổi tọa đàm, đại diện PC Đà Nẵng đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình đấu thầu qua mạng như hệ thống đấu thầu qua mạng đòi hỏi cài đặt phức tạp; file hồ sơ dự thầu còn hạn chế về dung lượng; số lượng nhà thầu biết về hình thức đấu thầu qua mạng còn ít; mạng đấu thầu có lúc gặp sự cố, gây ảnh hưởng quá trình gởi hồ sơ dự thầu và mở thầu…

Buổi hội thảo còn ghi nhận ý kiến của các đơn vị khác liên quan đến quy trình đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính trong dự thảo “Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia”.

Được biết, Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị ở phía Nam trong thời gian đến trước khi tham mưu ban hành Thông tư này.
Hoàng Chương - Anh Tuấn