PC Đà Nẵng thông báo tạm dừng dịch vụ điện lực

nnlam 29-06-2018
PC Đà Nẵng thông báo tạm dừng dịch vụ điện lực
Hệ thống Thông tin quản lý khách hàng (CMIS) sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian dự kiến từ 18h ngày 30/6/2018 đến 10h ngày 01/7/2018, do đó các giao dịch thanh toán tiền điện và dịch vụ tra cứu qua đầu số 8055 và qua website htt://qlcvpcdn.cpc.vn/tracuu sẽ không thực hiện được trong khoảng thời gian trên.
 

PC Đà Nẵng kính thông báo để khách hàng biết, rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của quý khách hàng.

DNPC