Thi đua – động lực để phát triển

admin 06-09-2018
Phong trào thi đua của điện lực đà nẵng

Bác Hồ đã từng nói "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua từng bước đi vào ngóc ngách của đời sống xã hội; nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã được triển khai. Riêng đối với Công ty Điện lực Đà Nẵng nói chung và Điện lực Thanh Khê nói riêng, các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo CBCNV tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.