Thông tin chung

admin 16/09/2018
Thông tin chung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (viết tắt là DNPC) là doanh nghiệp do Tổng Công ty Điện lực miền Trung nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật và hoạt động theo luật Doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Đà Nẵng và bảo tồn, phát triển vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao, sử dụng hợp lý các nguồn lực để tối đa hoá lợi nhuận, tích luỹ đầu tư phát triển Công ty.​

Được thành lập sau ngày miền Nam giải phóng trên cơ sở tiếp quản các nhà máy Diezel và hệ thống lưới điện của Công ty SIPEA và CVĐ để lại với tên gọi đầu tiên là Sở Quản lý và Phân phối điện Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến tháng 5-1981, đổi thành Sở Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau đó vào năm 1996 khi ngành Điện chuyển sang hạch toán kinh doanh, bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho các Sở Công nghiệp, Sở Điện lực được đổi tên thành Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngày 01-4-1997, sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành Điện lực Quảng Nam và Điện lực Đà Nẵng. Ngày 16-6-2006, để đáp ứng yêu cầu phát triển, Điện lực Đà Nẵng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định chuyển thành Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Trụ sở công ty điện lực Đà Nẵng

Trụ sở Công ty Điện lực Đà Nẵng

Trải qua gần 42 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tập đoàn, Công ty đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Vượt qua những khó khăn buổi đầu với nguồn lưới điện manh mún, chắp vá, công suất huy động thực tế không quá 11.000 kW, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt trong phạm vi nội thành, nội thị. Tính đến cuối năm 2017, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã có hệ thống lưới điện tương đối ổn định, linh hoạt và đồng bộ, được cung cấp bởi 9 trạm nguồn 110kV với tổng dung lượng 708 MVA, 3.263 trạm biến áp phụ tải không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đời sống người dân mà còn có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố Đà Nẵng – trung tâm kinh tế năng động khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Công tác sản xuất - kinh doanh đơn vị luôn gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

Công tác sản xuất - kinh doanh đơn vị luôn gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 

Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm đạt 2,803 tỷ kWh, gấp 11,1 lần so với năm 1997 (năm chia tách Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng thành Điện lực Quảng Nam và Điện lực Đà Nẵng). Đây là sự kiện lớn, đánh dấu sự tăng trưởng của Thành phố nói chung, sự phát triển của Công ty Điện lực Đà Nẵng nói riêng. Tỷ lệ điện truyền tải và phân phối thực hiện ở mức 3,22%, giảm 7,31% so với năm 1997. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố những năm gần đây, Công ty đã cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ trọng điểm; cấp điện kịp thời cho các khu dân cư, tái định cư phần thực hiện tốt chủ trương an dân; đặc biệt đóng góp lớn trong di dời, cải tạo hàng trăm công trình điện, phục vụ kịp thời yêu cầu mở đường, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại của Thành phố

Công ty Điện lực Đà Nẵng là một trong số ít những đơn vị sớm hoàn thành công tác xoá bán tổng

Công ty Điện lực Đà Nẵng là một trong số ít những đơn vị sớm hoàn thành công tác xoá bán tổng 

Cùng với quá trình đi lên của sản xuất - kinh doanh, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, CNVC đơn vị cũng đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ chỗ không có kỹ sư nào người Việt khi tiếp quản, đến nay, lực lượng có trình độ Đại học và trên Đại học có 384 người, chiếm hơn 43,5% tổng số CBCNV toàn Công ty.

Bên cạnh đó, các mặt quản lý doanh nghiệp ngày càng được củng cố, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng lớn mạnh. Văn hóa doanh nghiệp từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển đã tạo nên môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương. 

CBCNV Công ty không ngừng phấn đấu vươn lên trong SX-KD, phấn đấu xây dựng người thợ điện Đà Nẵng "Trách nhiệm - Sáng tao - Lịch sự - Nghĩa tình"

CBCNV Công ty không ngừng phấn đấu vươn lên trong SX-KD, phấn đấu xây dựng người thợ điện Đà Nẵng "Trách nhiệm - Sáng tao - Lịch sự - Nghĩa tình

Cùng với những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của Thành phố, đời sống nhân dân trên địa bàn, góp mình vào bước tiến chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó có các Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1995), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2005), Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2010) cùng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.