Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác DVKH tháng 07/2018

thuha 02-08-2018
Một số chỉ tiêu ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tháng 07/2018
 
 
Tình hình cấp điện qua máy tính bảng đến tháng 07/2018
 
287.642 là tổng số tin nhắn Công ty gửi trong tháng 07/2018 để chăm sóc khách hàng, tăng 0,04% so với tháng trước và tăng 6,12% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thông báo tiền điện 246.388 tin, thông báo nợ tiền điện: 39.816 tin, thông báo xác nhận thanh toán và thông báo khác 1.438 tin.
 
213.528 là tổng số email công ty gửi trong tháng 07/2018 để chăm sóc khách hàng, giảm 26,13% so với tháng trước và tăng 23,16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thông báo tiền điện 86.677 email, thông báo nợ tiền điện 14.681 email, thông báo xin tạm ngừng cung cấp điện 15.262 email, và thông báo khác 96.908 email.
 
98,67% là tỷ lệ khách hàng sử dụng điện đã đăng ký nhận thông tin CSKH qua SMS, tương ứng với 313.635 số điện thoại. 96.763 khách hàng đã đăng ký nhận thông tin qua email, đạt tỷ lệ 30,44%.
 
2.117 là tổng số hồ sơ cấp điện được thực hiện qua máy tính bảng tháng 07/2018, tăng 13,82% so với tháng trước và giảm 4,62% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: cấp điện mới 1.574 hồ sơ, cấp điện ngắn hạn: 70 hồ sơ, di dời công tơ: 321 hồ sơ, và tăng cường công suất: 152 hồ sơ.
 
20.164 là tổng số lượt khách hàng truy cập website chăm sóc khách hàng trong tháng 07/2018. Trong đó: Điện lực Hải châu 4.623 lượt, Điện lực Liên Chiểu 3.564 lượt, Điện lực Sơn Trà 5.026 lượt, Điện lực Cẩm Lệ 3.514 lượt và Điện lực Thanh Khê 3.437lượt.
 
3.815 là phiếu xử lý các cuộc gọi của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng chuyển cho Công ty trong tháng 07/2018, tăng 01 phiếu so với tháng trước. Trong đó: Điện lực Hải châu 748 phiếu, Điện lực Liên Chiểu 876 phiếu, Điện lực Sơn Trà 941 phiếu, Điện lực Cẩm Lệ 686 phiếu và Điện lực Thanh Khê 694 phiếu.
Thảo Nguyên + Vũ Kiên