tin nổi bật

Hiệu quả của công tác tiết kiệm điện 5 tháng đầu năm 2009 -  nhìn từ số liệu quản lý kinh doanh

Hiệu quả của công tác tiết kiệm điện 5 tháng đầu năm 2009 - nhìn từ số liệu quản lý kinh doanh

Công tác tiết kiệm điện 5 tháng đầu năm 2009 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiết kiệm điện dần đi vào đời sống xuất phát từ nhận thức của khách hàng - tiết kiệm điện cũng đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí. Qua 5 tháng đầu năm 2009, sản lượng tiết kiệm đạt 14,648 triệu KWh, tăng 308,9% so với cùng kỳ năm 2008 là 3,583 triệu KWh.

Đọc tiếp 30-06-2009 | By uyenltt