Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu CPC-KFW3.1-KNô-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Nô và đấu nối.

 • Đấu thầu rộng rãi quốc tế 2

 • vốn ODA - Chính phủ Đức

 • Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Nô và đấu nối..

 •  Gói thầu CPC-KFW3.1-KNô-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Nô và đấu nối.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 04/09/2018

 • 31/10/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 502) - Tổng công ty Điện lực miền Trung - 78A Duy Tân - Phường Hòa Thuận Đông - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071