THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Thanh Khê 2018.

 • .


 • - Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Thanh Khê 2018.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

  - Nguồn vốn: Vốn KHCB của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng năm 2018.

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (trực tiếp).

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

  - Thời gian phát hành HSMT: từ 8h00, ngày 23 tháng 8 năm 2018 đến 9h00, ngày 13 tháng 9 năm 2018.


  - Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, số 35 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng. Điện thoại/Fax: 0236. 3221503-0236.3221602/Fax: 0236.2220521.

  - Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND/bộ (Hai triệu đồng/bộ)

  - Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

  - Thời điểm đóng thầu: 9h00, ngày 13 tháng 9 năm 2018

  - Thời điểm mở thầu : 09h30, ngày 13 tháng 9 năm 2018

  Ghi chú: Nhà thầu có thể tham khảo HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) kể từ thời điểm bắt đầu phát hành HSMT.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 17/08/2018

 • 17/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071