Thông báo Gói thầu số 86: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại (đợt 2)

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Thông báo Gói thầu số 86: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại (đợt 2)

 • .

 • - Giá gói thầu: 120.600.700 VNĐ – Một trăm hai mươi triệu, sáu trăm ngàn bảy trăm đồng.

  - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại (đợt 2)

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Công trình cấp điện khu dân cư, phụ tải mới năm 2018.

  3. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 31 tháng 08 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

  9. Bảo đảm dự thầu: 1.500.000 VNĐ Bằng thư bảo lãnh.

  10. Thời điểm đóng và mở thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 04/09/2018

 • 04/09/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071