THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng lập dự án, lập hồ sơ BCNCKT đầu tư xây dựng, TKBVTC-TDT và hồ sơ bảo vệ môi trường dự án: Khai thác 22 kV sau TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2.

 • .

 • - Loại gói thầu: tư vấn.

  - Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng lập dự án, lập hồ sơ BCNCKT đầu tư xây dựng, TKBVTC-TDT và hồ sơ bảo vệ môi trường dự án: Khai thác 22 kV sau TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

  - Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và KHCB của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng năm 2018.

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (trực tiếp).

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

  - Thời gian phát hành HSMT: từ 8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2018 đến 14h00 ngày 25 tháng 9 năm 2018.

  - Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, số 35 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng. Điện thoại/Fax: 0236. 3221503-0236.3221602/Fax: 0236.2220521.

  - Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND/bộ (Hai triệu đồng/bộ)

  - Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

  - Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 25 tháng 9 năm 2018

  - Thời điểm mở thầu : 14h30, ngày 25 tháng 9 năm 2018

  Ghi chú: Nhà thầu có thể tham khảo HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) kể từ thời điểm bắt đầu phát hành HSMT.


Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 29/08/2018

 • 29/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071