Công cụ hỗ trợ tính toán tiền điện sinh hoạt so sánh biểu giá điện mới ban hành và biểu giá cũ.

nnlam 04-12-2017
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/11/2017, Bộ Công thương ban hành quyết định số 4495/QĐ-BCT về việc quy định giá bán điện, có hiệu lực từ ngày 01/12/2017. Để hỗ trợ khách hàng, người dân trong việc so sánh tiền điện hàng tháng theo biểu giá mới ban hành và biểu giá cũ, PC Đà Nẵng kính đề nghị quý khách hàng, người dân nhập sản lượng điện dùng hàng tháng vào các biểu mẫu tính toán, cụ thể:
  
Để tính toán, so sánh tiền điện, quý khách hàng, người dân vui lòng nhập chỉ số sử dụng điện TẠI ĐÂY.
 
 
QUYẾT ĐỊNH 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định về giá bán điện
PC Đà Nẵng