Đào tạo vận hành, khai thác sử dụng hệ thống giám sát an ninh mạng

uyenltt 12-03-2018
Vừa qua, PC Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tổ chức đào tạo vận hành, khai thác sử dụng phần mềm thu thập log (Log Manager) và phần mềm thu thập, phân tích sự kiện an ninh (SIEM - Security information and event management) cho các CBCNV Công ty.
 
Quang cảnh buổi đào tạo
 
Tại buổi đào tạo, giảng viên đến từ Công ty HPT đã truyền đạt các nội dung từ triển khai thiết lập hệ thống; cấu hình thu thập sự kiện an ninh từ các thiết bị mạng, máy chủ; cách thiết lập các chính sách cảnh báo, các bản báo cáo liên quan đến tình trạng an ninh mạng.

Phần mềm Log Manager và SIEM được PC Đà Nẵng đầu tư và đưa vào vận hành cuối năm 2017 phục vụ giám sát an ninh mạng cho Trung tâm Điều khiển và hệ thống mạng CNTT của Công ty.

Buổi đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ CNTT phục vụ công tác vận hành, giám sát hệ thống góp phần đảm bảo hệ thống CNTT vận hành an toàn trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài internet và nội bộ trong hệ thống.
Văn Hoàng