Điện lực Hải Châu hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp

uyenltt 02-07-2018
Điện lực Hải Châu hướng dẫn thực tập cho sinh viên trường cao đẳng Điện lực Miền Trung trong thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 20/7.
 
Sinh viên được tiếp cận với công tác thực tế trong thời gian thực tập
 
Sau thời gian được huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội quy lao động, các sinh viên được bố trí thực tập tại Đội quản lý vận hành đường dây & trạm biến áp, Tổ quản lý đo đếm thuộc phòng kinh doanh để đảm bảo các nội dung thực tập theo chương trình được đề ra. Các sinh viên được tiếp cận thực tế các công tác thi công xây lắp hệ thống phân phối điện ngay tại hiện trường. Qua đó, sinh viên tiếp cận với các công tác như: đọc bản vẽ thi công, đào móng, dựng cột điện, lắp đặt đường dây, thao tác xử lý sự cố, tham gia công tác quản lý sửa chữa lưới điện trung, hạ áp; cách đọc, nhập chỉ số công tơ bằng thiết bị cầm tay HHU…

Bên cạnh đó, các sinh viên còn tham gia công tác sửa chữa điện tại các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Khóa thực tập nhằm giúp sinh viên áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, góp phần đảm bảo hiệu quả công việc của sinh viên sau khi ra trường.
Quang Vy