Điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ Tết Nguyên Đán tháng 02 năm 2018

thuha 17-01-2018
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 bắt đầu từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018. Để công tác ghi chỉ số công tơ điện không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ Tết của Quý khách hàng, theo quy định tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Công ty Điện lực Đà Nẵng trân trọng thông báo điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ điện tháng 02/2018 như sau:
* Khách hàng có 1 lần ghi chỉ số trong tháng:
 

Ngày ghi chỉ số các tháng năm 2018

Ngày ghi chỉ số trong tháng 02/2018 (phù hợp với lịch nghỉ Tết Nguyên Đán)

Địa bàn Điện lực Hải Châu

Địa bàn Điện lực Liên Chiểu

Địa bàn Điện lực Sơn Trà

Địa bàn Điện lực Cẩm Lệ

Địa bàn Điện lực Thanh Khê

1


1


1


3

3

4

4

5


2

2

5


6


3

3


5

7


4

4


6

8


5

5

6


9

6

6

610

7

7


7

7

11

8

8

8

8

8

12

9

9

9


9

13

10

10

10


10

14

11

11

11


11

15

12

12

12

9

12

16

13

13

1317

21

21

21

21

21

18

22

22

22

22

22

19

23

23

23

23


20

23

2124


24

22

26

23

27

 
* Khách hàng có 2 lần ghi chỉ số trong tháng: lịch ghi chỉ số không thay đổi, vẫn giữ nguyên vào các ngày 11, 25.

* Khách hàng có 3 lần ghi chỉ số trong tháng: chuyển từ các ngày 6, 15, 25 sang các ngày 6, 13, 25.

Để có thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng tra cứu lịch ghi chỉ số công tơ điện tháng 02/2018 tại website https://pcdanang.cpc.vn/ hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909.

Công ty Điện lực Đà Nẵng trân trọng kính báo.
 
PC Đà Nẵng