Trả lời câu hỏi về in hóa đơn điện tử

nguyenht 03/02/2015

Trả lời : Kính gửi quý khách hàng Thới Thị Hồng Nhung.Hiện nay Công ty Điện lực Đà Nẵng không còn triển khai phát hành hóa đơn giấy cho khách hàng.

Hóa đơn điện tử tiền điện có đầy đủ thông tin như hóa đơn giấy trước đây như số serial, mã khách hàng, tên và địa chỉ khách hàng, ngày đầu kỳ, ngày cuối kỳ, điện năng tiêu thụ, số tiền... Khi khách hàng đã thanh toán tiền điện, hóa đơn điện tử được gởi cho khách hàng qua trang web chăm sóc khách hàng http://cskh.dnp.com.vn/ và tài khoản email của khách hàng đăng ký. Quý khách hàng có thể in hóa đơn điện tử ra giấy để quyết toán thuế với cơ quan thuế. Đồng thời thông tin hóa đơn điện tử của khách hàng cũng được cơ quan thuế tra cứu và xác thực hóa đơn tại website của Công ty Điện lực Đà Nẵng. Việc in hóa đơn điện tử ra giấy chỉ là bản thể hiện của hóa đơn điện tử, không phải là hóa đơn giấy thông thường, khách hàng có thể in thành hóa đơn điện tử thành nhiều bản để lưu hồ sơ chứng từ cần thiết.

Câu hỏi mà quý khách hàng nêu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của khách hàng. Tuy nhiên quý khách hàng cần bảo mật tài khoản trên web chăm sóc khách hàng http://cskh.dnp.com.vn/ và tài khoản email của khách hàng khi tải hóa đơn điện tử.

Xin chân thành cảm ơn.