Trả lời câu hỏi về cấp điện mới cho hộ kinh doanh cá thể trong khu chợ

nguyenht 11/03/2015

Trả lời : Kính gửi quý khách hàng Đoàn Thị Ngọc Trâm.


Quý khách hàng một hộ kinh doanh cá thể trong khu chợ, chúng tôi chưa rõ địa chỉ kinh doanh của khách hàng có thuộc sự quản lý của Ban quản lý chợ hay không. Công ty Điện lực Đà Nẵng đề nghị khách hàng xem xét hai trường hợp sau đây :

- Nếu hộ kinh doanh của khách hàng thuộc sự quản lý của Ban quản lý chợ:
Khách hàng liên hệ trực tiếp với Ban quản lý chợ để được giải quyết, khách hàng không thể đăng ký mua điện trực tiếp với ngành Điện.

- Nếu hộ kinh doanh của khách hàng không thuộc (hoặc không có) sự quản lý của Ban quản lý chợ:
Khách hàng liên hệ trực tiếp với Điện lực quản lý trên địa bàn để đăng ký, hồ sơ được quy định theo Quy trình Kinh doanh điện năng, ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-EVN ngày 26/09/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau :
  + Giấy đề nghị mua điện (mẫu do Điện lực cấp).
  + 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện : Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.
Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.
  + 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.
  + 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp Khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

Xin chân thành cảm ơn.