Trả lời câu hỏi về di dời công tơ điện

nguyenht 31/07/2015

Trả lời : kính gởi Quý khách hàng Ngô Minh Đức.

Nhân viên khảo sát của Điện lực Sơn Trà đề nghị quý khách hàng thay cáp mới và khách hàng phải trả chi phí di dời là đúng quy định, phù hợp với Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực, tại khoản 2, Điều 18 : “Không được tự ý tháo gỡ, di chuyển công tơ điện. Khi có nhu cầu di chuyển công tơ điện sang vị trí khác, phải được sự đồng ý của bên bán điện và phải chịu chi phí di chuyển”.

Cáp trước công tơ chỉ được Điện lực cung cấp để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Đơn giá cáp được tính theo giá hiện hành tùy thuộc vào chủng loại, phù hợp với quy định của Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn.