Trả lời câu hỏi về giá bán điện

nguyenht 20/01/2016

Trả lời : kính gởi Quý khách hàng Phạm Cường

Công Ty Điện Lực Đà Nẵng đã liên hệ Điện lực Sơn Trà để tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với quý khách hàng vào sáng ngày 20/01/2015.

Kết quả kiểm tra cho biết quý khách hàng sử dụng điện cho hệ thống bơm, điều hòa, sục khí để bảo quản hàng thủy hải sản sống thu mua được từ ghe, tàu nhằm phục vụ cho mục đích bán buôn thủy, hải sản sống. Như vậy, Điện lực Sơn Trà đã áp giá bán điện kinh doanh dịch vụ cho quý khách hàng (mã KH PP05000983970) là đúng quy định theo Thông tư 16/2014/TT-BCT. Qua buổi làm việc, quý khách hàng cũng đã thống nhất giá bán điện Kinh doanh dịch vụ (mua, bán thủy hải sản) theo Biên bản kiểm tra áp giá bán điện.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.