Trả lời câu hỏi về thắc mắc tiền điện

nguyenht 08/03/2016

 

Trả lời : kính gởi Quý khách hàng Tạ Ngọc Ly

Theo quy định của Quy trình Kinh doanh điện năng, ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-EVN ngày 26/09/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lịch ghi chỉ số công tơ của các khách hàng được chia làm nhiều phiên trong một tháng, mỗi phiên ghi vào một ngày trong tháng (cho phép dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số công tơ trước hoặc sau một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng). Theo đó hóa đơn của hàng tháng sẽ được tính từ ngày đầu kỳ của tháng trước đến ngày cuối kỳ của tháng này, chứ không phải tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng.

Ví dụ trường hợp của quý khách hàng có mã khách hàng PP03000930441, hóa đơn tháng 01/2016 của quý khách hàng được tính từ ngày 06/12/2015 đến 06/01/2016. Quý khách hàng có thể nhìn thấy thông tin này trên bản thể hiện của hóa đơn điện tử như ở hình dưới đây.

Xin chân thành cảm ơn.