Trả lời câu hỏi về phạt vi phạm số hộ sử dụng điện

nguyenht 20/02/2017

Trả lời : kính gởi Quý khách hàng Lê Thị Bảo Trâm.

Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi, Công ty Điện lực Đà Nẵng trả lời bạn như sau :

1. Điện lực thực hiện việc phạt vi phạm về số hộ là đúng, vì bạn đã không thông báo cho Điện lực, căn cứ theo Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) sinh hoạt đã ký giữa hai bên tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 (mẫu hợp đồng được thực hiện theo quy định của Thông tư 19 /2014/TT-BCT ngày 18/06/2014), đó là "Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong Hợp đồng; chậm trả tiền điện theo quy định mà không có lý do chính đáng; khi giảm số hộ dùng chung mà không thông báo cho Bên A; các hành vi khác vi phạm các quy định về mua bán điện".

2. Bạn phải bồi thường thiệt hại theo Điểm b Khoản 2 Điều 8 và nộp tiền phạt với mức phạt được quy định bằng 8% phần giá trị nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm theo Điểm b Khoản 3 Điều 8 của HĐMBĐ đã ký. Trong đó giá trị nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm sẽ được Điện lực tính toán dựa trên thời điểm thay đổi số hộ, sản lượng điện hàng tháng để tính mức chênh lệch tiền điện.

Chân thành cảm ơn bạn.