Hội nghị tập huấn, trao đổi những nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy trình an toàn điện mới

thuha 28-08-2018
Vừa qua, PC Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi những nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy trình an toàn điện mới do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 09/8/2018.
 
 
Quang cảnh buổi hướng dẫn
 
Quy trình an toàn điện mới có 11 chương, 11 phụ lục, 97 điều, trong đó có 5 biểu mẫu với nhiều thay đổi so với quy trình cũ. Nhằm sớm đưa vào áp dụng kể từ ngày 24/8/2018, PC Đà Nẵng đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số thay đổi, đề xuất các phương án tổ chức sản xuất phù hợp với quy trình an toàn điện mới, đảm bảo an toàn cho người lao động. Hội nghị cũng đã giải đáp thắc mắc của các đơn vị liên quan đến các quy trình mới, thảo luận hướng áp dụng một số điều trong Quy trình đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất của các đơn vị.
 
Kết luận hội nghị, ông Võ Hòa – Phó Giám đốc Công ty yêu cầu các Điện lực, Đội, Xí nghiệp phổ biến nội dung Quy trình an toàn điện mới đến tất cả CBCNV trong đơn vị; triển khai áp dụng nghiêm túc các nội dung của Quy trình kể từ ngày 24/08/2018.
 
Ngày 09/8/2018 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành “Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” theo quyết định số 959/QĐ-EVN thay thế cho “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014. Quy trình an toàn điện mới hiệu chỉnh lại một số nội dung đã có theo cách dễ hiểu. Đồng thời, bổ sung thêm một số điều về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật ở thiết bị điện, hệ thống điện. 
 
Trường Giang