Lịch cắt điện

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
18/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 07:30 14:30
ĐL Sơn Trà EC53EEVT Hoà Quí 1-T1 15:00 17:30
EC53EL12 Bình Kỳ 3 13:00 15:30
19/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 07:30 13:00
AC53AABO QUANG TRUNG 2 06:30 09:30
AC53AABX HẢI PHÒNG 4 06:30 09:30
AC53AACT TRẦN QUỐC TOẢN 13:00 16:00
AC53AAJC ÔNG ÍCH KHIÊM 3 06:30 09:30
AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 07:30 13:00
AD53ABED Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151419) 13:00 17:30
ĐL Sơn Trà ED53EAHL CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (965959) 07:00 13:00
ĐL Cẩm Lệ VD53VADR Công ty cổ phần Lilama 7 (609003) 07:30 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FI33 Tôn Thất Đạm 07:30 10:30
20/10/2018 ĐL Sơn Trà ED53EAFF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN (951083) 07:00 13:00
ED53EAON ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (991045) 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVFO Cẩm Lệ 2 07:00 11:30
VD53VAEP Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng (661830) 07:30 11:30
21/10/2018 ĐL Hải Châu AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 07:30 15:30
22/10/2018 ĐL Hải Châu AC53AACI ÔNG ÍCH KHIÊM 1 13:00 17:30
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 07:30 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFCF Hoàng Hoa Thám 07:30 12:00
23/10/2018 ĐL Thanh Khê FC53FFI9 Lê Trọng Tấn 07:30 11:30
24/10/2018 ĐL Sơn Trà EC53EK24 Mân Thái 3 T2 07:00 11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 07:00 12:30
VC53VU25 Tam Xê 07:00 12:30
VC53VVUY Quan Châu 3 07:00 12:30