PC Đà Nẵng: Hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư 02 tiểu dự án phát triển lưới điện quận Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang

uyenltt 28-08-2018
Những năm qua, thành phố Đà Nẵng có bước phát triển khá mạnh mẽ, đặc biệt là khu vực các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang (Bà Nà Hills) - nơi có thế mạnh khai thác và phát triển du lịch, dịch vụ. Với tốc độ phát triển phụ tải nhanh, việc xây dựng lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đặt ra cho PC Đà Nẵng yêu cầu cấp bách.
 
02 tiểu dự án sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện cho huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
 
Với vốn đầu tư lớn, theo chỉ đạo của EVNCPC, ngay từ năm 2015 PC Đà Nẵng đã tích cực tìm kiếu các nguồn vốn vay ưu đãi. Sau nhiều lần kiểm tra khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế, Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã thống nhất cho PC Đà Nẵng vay vốn để thực hiện 02 tiểu dự án “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà” và “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ” TP Đà Nẵng.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án được thực hiện qua 02 bước gồm: Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; và khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán. Qua đó, đến ngày 18/10/2017, Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của 02 Tiểu dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3975 và 3976/QĐ-BCT với tổng mức đầu tư gần 350 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng mới và cải tạo 192,424 km đường dây trung áp, 40,903 km đường dây hạ áp, 103 TBA với tổng công suất 21.600kVA, 23 máy cắt Recloser, 26 dao cách ly, di dời và lắp đặt lại 2.638 công tơ.

Đây là dự án có quy mô lớn, trải rộng hầu hết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công việc khó khăn nhất của dự án là công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng, lắp đặt mới các cột điện, TBA, tủ RMU trên các tuyến đường thuộc 02 khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Từ thực tế này, PC Đà Nẵng đã cùng nhà thầu Tư vấn đi thực địa hiện trường với các Sở, Ban, ngành và địa phương để thỏa thuận hướng tuyến và vị trí lắp đặt thiết bị. Mặt khác, Công ty cũng khẩn trương hoàn thiện, bàn giao hồ sơ thỏa thuận tuyến và mặt bằng thi công cho nhà thầu xây lắp xin phép xây dựng. Khó khăn tiếp đến là công tác xét thầu cho 09 gói thầu xây lắp của 02 tiểu Dự án. Trong thời gian ngắn, Tổ chuyên gia tập trung xét thầu 104 bộ hồ sơ dự thầu (2 túi hồ sơ) nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ chung của dự án.

Đến thời điểm hiện nay, PC Đà Nẵng đã hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp. Qua đó, chọn các nhà thầu trong tổng số 29 nhà thầu trong cả nước tham dự; tiến đến ký hợp đồng 09 gói thầu xây lắp cho 02 tiểu dự án với tổng giá trị trúng thầu là 108,52 tỷ so với tổng giá gói thầu sau khi hiệu chỉnh là 135,1 tỷ, tiết kiệm bình quân 19,7%.

Dự kiến đến tháng 7/2019, dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho 11 xã thuộc huyện Hòa Vang, 04 phường thuộc quận Cẩm Lệ, 11 phường thuộc 02 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đức Quốc – Minh Trí