PC Đà Nẵng: Nhận cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng

thuha 17-08-2018
Ngày 16/8, tại PC Đà Nẵng, Khối thi đua Doanh nghiệp 3 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự, có ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng.
 
 
Ông Lê Viết Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng chủ trì Hội nghị
 
Khối thi đua Doanh nghiệp 3 gồm 16 cơ quan, đơn vị thành viên hoạt động liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ… Mỗi cơ quan, đơn vị có một chức năng, nhiệm vụ và hoạt động độc lập theo quy định của Nhà nước, Cổ phần ngoài Nhà nước nhưng luôn gắn kết, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị như Công ty Cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà nẵng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dệt may 29/3… đều có sự tăng trưởng khá, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra.
 
Song song với công tác sản xuất - kinh doanh, xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, vì vậy ngay từ đầu năm các đơn vị thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp 3 đã tổ chức phát động, đăng ký cam kết giao ước thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề với nhiều hình thức phong phúc, hiệu quả. Cùng với việc hưởng ứng các phong trào thi đua của khối, các đơn vị cũng đã chủ động thực hiện các phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của Thành phố. Thông qua phong trào, các đơn vị thuộc Khối đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chế độ hội họp, thông tin, báo cáo kịp thời.
 
 
Ông Ngô Tấn Cư - Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Hội nghị đã đề ra 4 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong những tháng cuối năm 2018. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng các Nghị định của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức về vai trò của thi đua; Phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Khối, phong trào thi đua chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Khối, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.
 
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị mong muốn sẽ ngày càng có nhiều chương trình, hoạt động đa dạng, phong phú gắn kết giữa các thành viên trong Khối, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để CBCNV các đơn vị có điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
 
 
 
 
Ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể
 
Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao Cờ thi đua của UBND Thành phố cho 2 đơn vị là Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp 3 năm 2017; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
VP