PC Đà Nẵng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017

thuha 27-08-2018
Để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, vừa qua, Cục Thuế TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. PC Đà Nẵng là một trong 116 tổ chức được Cục Thuế TP. Đà Nẵng tặng Giấy khen.
 
 
Hội nghị  tuyên dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2017
 
Trong năm 2017, PC Đà Nẵng đã kê khai đầy đủ và đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã nghiêm túc thực hiện tốt các chính sách pháp luật trong quản lý thuế, đặc biệt đã triển khai sử dụng hóa đơn tự in thay thế cho hóa đơn đặt in đối với doanh thu sản xuất khác để tăng cường kiểm soát hóa đơn, phối hợp tốt với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế. Công ty cũng đã thường xuyên cử cán bộ, chuyên viên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo của cơ quan thuế để kịp thời cập nhật và tìm hiểu những chính sách, quy định mới về quản lý thuế, qua đó kịp thời áp dụng điều chỉnh trong công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 
Thảo Phương