PC Đà Nẵng: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

thuha 21-08-2018
Sáng ngày 18/8, Đảng ủy PC Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể đảng viên và cán bộ Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc.
 
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã truyền đạt các nội dung cơ bản: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề của đất nước.
 
Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, từ đó, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Trên cơ sở này, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.
Anh Trần