PC Đà Nẵng: Triển khai phần mềm Quản lý nghiệm thu đóng điện các công trình do khách hàng đầu tư

uyenltt 31-08-2018
Tháng 8/2018, PC Đà Nẵng đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai chương trình “Nghiệm thu đóng điện công trình do khách hàng đầu tư" nhằm hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình.
 
 
Giao diện chương trình “Nghiệm thu đóng điện công trình do khách hàng đầu tư"
 
Trước đây, việc lưu trữ dữ liệu hồ sơ nghiệm thu công trình đóng điện được thực hiện thủ công. Cùng một nội dung dữ liệu nhưng mỗi phòng ban lại cập nhật, lưu trữ riêng, gây lãng phí về mặt thời gian và không đồng nhất dữ liệu, khó quản lý, tổng hợp; lãnh đạo đơn vị khó theo dõi tiến trình hồ sơ… Từ thực tế này, PC Đà Nẵng đã xây dựng chương trình nhằm hệ thống hóa, tạo sự thống nhất dữ liệu trong công tác lưu trữ giữa các phòng ban, đồng thời góp phần tăng năng suất lao động. Chương trình thiết lập mối quan hệ trong việc quản trị các hồ sơ nghiệm thu giữa giữa 02 phòng Kế hoạch - Vật tư và phòng Kỹ thuật để cải thiện hiệu suất làm việc với khối lượng đăng ký nghiệm thu đóng điện lớn cũng như tập hợp dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý, phục vụ hiệu quả công tác nghiệm thu đóng điện.

Chương trình được triển khai áp dụng bước đầu đã mang lại hiệu quả. Thời gian tới, PC Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhân rộng việc ứng dụng chương trình tại các đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
Quỳnh Miên - Văn Minh