Tình hình sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2016

nnlam 19-02-2016
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015:
1.1 Đánh giá khái quát về tình hình:
Năm 2015, kinh tế thành phố Đà Nẵng có sự khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,24% so với năm 2014, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 tăng 0,52%, mức tăng thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 3,34%) đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

 
Cùng với đó, nguồn lưới điện Quốc gia vận hành ổn định, không tiết giảm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tập trung nguồn lực, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nỗ lực vượt qua những khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, phụ tải dùng điện tăng cao để đáp ứng tốt nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị trên địa bàn thành phố, qua đó hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh điện năng gắn kết với chủ đề "Năng suất - Hiệu quả" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm “Văn hóa, văn minh đô thị” của thành phố Đà Nẵng.
 
1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:
 
Một số các chỉ tiêu SX-KD thực hiện trong năm 2015 như sau:
 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Thực hiện năm
2015

1

Sản lượng điện mua, điện nhận

Tr.kwh

2.340,125

2

Tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối

%

3,59

3

Sản lượng Điện thương phẩm

Tr.kwh

2.254,085

4

Doanh thu

Tr.đồng

3.819.284

 

Doanh thu bán điện

-

3.799.480

 

Bán công suất phản kháng

-

17.320

 

Lãi tiền gửi ngân hàng - Điện

 

2.484

5

Chi phí mua điện

 

3.234.316

6

Chi phí sản xuất kinh doanh điện

Tr.đồng

564.282

7

Chênh lệch Doanh thu - Chi phí

-

20.686

8

Các khoản tăng giảm giá thành điện

 

-4.597

 

Chênh lệch tỷ giá

-

774

 

Các khoản giảm trừ giá thành SXKD điện

 

-5.371

 

+ Giảm giá thành khoản thu cho thuê cột điện về cho thuê cột điện

 

-4.107

 

+ Giảm giá thành do thanh lý, nhượng bán vật tư thu hồi

 

-144

 

+ Giảm giá thành do thanh lý nhượng bán tài sản cố định

 

-1.120

9

Lãi (Lỗ) (sau khi trừ các khoản giảm trừ)

-

25.283

10

Giá thành phân phối điện bình quân

 

248,3

11

HĐ Tài chính (không lãi vay)

-

 
 

Doanh Thu

-

 
 

Thu LN từ Công ty cổ phần

-

775

 

Lãi tiền gửi

-

 
 

Lãi và phí cho vay lại

-

 
 

Chi phí

-

53

 

Lợi nhuận

-

722

12

HĐ Sản xuất kinh doanh khác (SX khác, dịch vụ, thu nhập khác)

-

 
 

Doanh thu

-

10.683

 

Chi phí

-

5.820

 

Lợi nhuận

-

4.863

13

Tổng cộng lợi nhuận

-

30.866

 1.3 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm:
Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2015 sau điều chỉnh của Công ty là 211,784 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến 31/12/2015 là 204,876 tỷ đồng, đạt 96,74% kế hoạch; Giá trị đã giải ngân trong năm 2015 là 202,566 tỷ đồng, đạt 95,65% kế hoạch.
 
 
Năm 2015, Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư 182 dự án, bao gồm 99 dự án chuyển tiếp và 83 dự án phát sinh mới. Hoàn thành phê duyệt quyết toán 61 dự án với tổng giá trị phê duyệt quyết toán hoàn thành 138,392 tỷ đồng.
 
 
- Về lưới điện 110kV:Công trình xây dựng TBA 110kV Hòa Liên và đường dây nhánh rẽ đang trong giai đoạn hoàn thành, phấn đấu nghiệm thu đóng điện trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Các công trình xây dựng TBA 110kV Hòa Xuân, nâng công suất TBA 110kV An Đồn và 110kV Xuân Hà hiện đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư.
 
 
- Về lưới điện phân phối: Tất cả các dự án cấp điện phụ tải mới đều được Công ty hoàn thành đúng thời gian yêu cầu đóng điện cam kết với khách hàng, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân địa phương. Đặc biệt, Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều dự án trọng điểm theo yêu cầu của thành phố, tiêu biểu trong số đó là dự án cấp điện 22kV phục vụ chiếu sáng dọc đường Hoàng Văn Thái nối dài, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Dự án ngầm hóa Hệ thống điện trên tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn giai đoạn 2, đoạn từ đường Ông Ích Khiêm đến đường Điện Biên Phủ với tổng mức đầu tư đầu tư 30,78 tỷ đồng; Sau 03 tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ của thành phố đề ra 09 ngày.
 
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

- Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng: tập trung mọi nỗ lực đảm bảo hệ thống điện Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.
 
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh: triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD ngay từ những tháng đầu năm; tổ chức công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, có các biện pháp giải quyết kịp thời để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt hiệu quả kinh tế cao.
 
 
- Điều hành hiệu quả công tác tài chính: sử dụng hợp lý nguồn vốn hiện có, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước giao, thực hiện tối ưu hóa chi phí.
 
 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng: tập trung đầu tư các công trình lưới điện trọng điểm trong năm; triển khai đầu tư Đường dây nhánh rẽ và TBA 110kV Hòa Xuân, Nâng công suất TBA 110kV Xuân Hà, Nâng công suất TBA 110kV An Đồn và thực hiện chuẩn bị đâu tư cho các dự án Đường dây nhánh rẽ và TBA 110kV Ngũ Hành Sơn và Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV E13 - E14 (174-E13) theo Qui hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng và phù hợp mức tăng phụ tải thực tế.
 
 
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả kinh doanh điện năng và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng điện:nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thân thiện với khách hàng.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
1. Sản lượng điện mua EVNCPC: 2.589,34 triệu kWh
2. Tỷ lệ tổn thất: 3,7 %
3. Điện thương phẩm: 2.491 triệu kWh
4. Tổng số lao động SX-KD điện: 966 người
5. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: Tổng chi phí 4.262,005 tỷ đồng, tổng doanh thu 4.264,155 tỷ đồng; lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ là 0 tỷ đồng.

Ước thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Kế hoạch năm 2016

Ước thực hiện năm
2016

1

Sản lượng điện mua, điện nhận

Tr.kwh

2.589,340

2.589,340

2

Tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối

%

3,70

3,70

3

Sản lượng Điện thương phẩm

Tr.kwh

2.491,000

2.491,000

4

Doanh thu

Tr.đồng

4.264.155

4.274.469

 

Doanh thu bán điện

-

4.247.155

4.258.469

 

Bán công suất phản kháng

-

15.000

13.500

 

Lãi tiền gửi ngân hàng - Điện

 

2.000

2.500

5

Chi phí mua điện

 

3.661.462

3.661.462

6

Chi phí sản xuất kinh doanh điện

Tr.đồng

604.842

607.355

7

Chênh lệch Doanh thu - Chi phí

-

-2.150

5.652

8

Các khoản tăng giảm giá thành điện

 

-2.150

-1.092

 

Chênh lệch tỷ giá

-

 

1.058

 

Các khoản giảm trừ giá thành SXKD điện

 

-2.150

-2.150

 

+ Giảm giá thành khoản thu cho thuê cột điện về cho thuê cột điện

 

-2.000

-2.000

 

+ Giảm giá thành do thanh lý, nhượng bán vật tư thu hồi

 

-150

-150

 

+ Giảm giá thành do thanh lý nhượng bán tài sản cố định

 

0

0

9

Lãi (Lỗ) (sau khi trừ các khoản giảm trừ)

-

0

6.744

10

Giá thành phân phối điện bình quân

 

241,9

243,4

11

HĐ Tài chính (không lãi vay)

-

   
 

Doanh Thu

-

   
 

Thu LN từ Công ty cổ phần

-

728

728

 

Lãi tiền gửi

-

   
 

Lãi và phí cho vay lại

-

   
 

Chi phí

-

   
 

Lợi nhuận

-

728

728

12

HĐ Sản xuất kinh doanh khác (SX khác, dịch vụ, thu nhập khác)

-

   
 

Doanh thu

-

11.156

11.156

 

Chi phí

-

6.208

6.208

 

Lợi nhuận

-

4.948

4.948

13

Tổng cộng lợi nhuận

-

5.677

12.420

2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2016, ngoài phần vốn dành cho việc trả nợ các dự án ĐTXD trước đây dự kiến là 50 tỷ đồng, Công ty tập trung đầu tư cho lưới điện và các công trình sản xuất khác nhằm mục tiêu phục vụ tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Trong đó:

 

a. Về lưới điện 110kV:

 

 
- Tập trung triển khai thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2015 như: Nhánh rẽ và TBA 110kV Hòa Xuân, Nhánh rẽ và TBA 110kV Ngũ Hành Sơn, Nâng công suất TBA 110kV Xuân Hà (2x40MVA40+63MVA), Nâng công suất TBA 110kV An Đồn (2x25MVA25+63MVA) và Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV E13 - E14 (174-E13).
 
 
- Tiếp tục triển khai tự động hóa các trạm biến áp 110kV theo đề án lưới điện thông minh: Xây dựng hệ thống phục vụ mô hình TBA không người trực tại TBA 110kV Cầu Đỏ (E12), Xây dựng hệ thống phục vụ mô hình TBA không người trực tại TBA 110kV An Đồn. Dự kiến hoàn thành trong năm 2016.
 
b. Về lưới điện phân phối:
 
 
- Tiếp tục triển khai thi công các dự án 22kV trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2015 sang như: Xây dựng hệ thống điện 22kV cấp điện cho khu vực 2-9 và Tuyên Sơn, Xây dựng hệ thống điện 22kV dọc đường Nguyễn Tất Thành và khu vực chân cầu Thuận Phước, Khai thác 22kV sau TBA 110kV Hòa Liên (cấp điện cho khu vực Hòa Bắc, Bà Nà, Hòa Liên,…), Xây dựng XT 22kV cấp điện dân dụng sang tải cho 474 E9, 475 E9, 478 E10, Cải tạo cáp ngầm xuất tuyến đầu ra các TBA 110kV....
 
 
- Tiếp tục thực hiện đầu tư 02 dự án vay vốn JICA: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối Hòa Vang - Cẩm Lệ, Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.
 
 
- Tiếp tục thực hiện Đầu tư sửa chữa nóng lưới điện (hotline) và hoàn thành trong năm 2016.
 
 
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án Khai thác 22kV sau TBA 110kV Hòa Xuân
 
 
- Đồng thời, triển khai một số các dự án mới năm 2016 như: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện các Điện lực, Nâng cao chất lượng điện, Tụ bù, các khu dân cư năm 2016 và Ngầm hóa một số các tuyến đường theo chủ trương của Thành phố.
 
 
c. Về các công trình xây dựng và phục vụ sản xuất:
 
 
- Tiếp tục thực hiện công trình xây dựng Trung tâm điều khiển lưới điện chuyển tiếp từ năm 2015 sang.
 
 
- Triển khai đầu tư Xây dựng nhà điều hành Điện lực Hòa Vang, Xây dựng nhà điều hành Điện lực Ngũ Hành Sơn , Xây dựng mới kho chứa chất thải nguy hại và phòng sấy MBA phục vụ công tác sửa chữa MBA.
 
 
- Mua sắm mới một số trang thiết bị thí nghiệm, máy thi công để nâng cao năng lực của các đơn vị.
 
 
- Đầu tư triển khai các dự án công nghệ thông tin, GIS… phục vụ sản xuất.
 
 
Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016 dự kiến là 251,232 tỷ đồng.
DNPC

Tin khác