Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
04/09/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3.1-KNô-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Nô và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi quốc tế 2

04/09/2018 31/10/2018
04/09/2018 Thông báo mời thầu gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

Thông báo mời thầu gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

04/09/2018 04/09/2018
04/09/2018 Thông báo Gói thầu số 86: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại (đợt 2)

Thông báo Gói thầu số 86: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại (đợt 2)

04/09/2018 04/09/2018
29/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 73: Mua sắm tháp đèn chiếu sáng di động

29/08/2018 29/08/2018
29/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng lập dự án, lập hồ sơ BCNCKT đầu tư xây dựng, TKBVTC-TDT và hồ sơ bảo vệ môi trường dự án: Khai thác 22 kV sau TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2.

29/08/2018 29/08/2018
21/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 18.6.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Sửa chữa trụ anten tại văn phòng Công ty

21/08/2018 21/08/2018
21/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 18.6.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu nhà Điều hành Điện lực Liên Chiểu

21/08/2018 21/08/2018
20/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 13: Khoan khô băng đường thuộc xuất tuyến 477, 481 EHX

20/08/2018 20/08/2018
17/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Liên Chiểu 2018.

17/08/2018 17/08/2018
17/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

- Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Cẩm Lệ 2018.

17/08/2018 17/08/2018
17/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Thanh Khê 2018.

17/08/2018 17/08/2018
17/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Sơn Trà 2018

17/08/2018 17/08/2018
17/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Hoàn thiện nối lưới 22 kV khu vực Ngũ Hành Sơn 2018.

17/08/2018 17/08/2018
14/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 74: Mua sắm máy đột dập liên hợp.

14/08/2018 14/08/2018
14/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Thông báo mời thầu Gói thầu số 63: Mua sắm thiết bị xách tay đo hàm lượng nước trong dầu cách điện, máy thử điện áp đánh thủng dầu cách điện và máy kiểm tra điện trở cách điện.

14/08/2018 14/08/2018
08/08/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 20.4.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu sửa chữa nhà điều hành Điện lực Sơn Trà

08/08/2018 08/08/2018
25/07/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu: Gói thầu số 18 – Mua sắm tủ nguồn 24kV và cột thép TBA kiểu kín.

25/07/2018 25/07/2018
24/07/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 57: Mua sắm viên chì và dây chì niêm có phát quang.

24/07/2018 24/07/2018
24/07/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 18.3.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Thay cửa nhôm bên trong nhà điều hành sản xuất Điện lực Thanh Khê.

24/07/2018 24/07/2018
20/07/2018 Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

20/07/2018 20/07/2018