Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
20/07/2018 Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

20/07/2018 20/07/2018
20/07/2018 Thông báo mời thầu gói thầu số 60: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ composit 1 pha và 3 pha

Thông báo mời thầu gói thầu số 60: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ composit 1 pha và 3 pha

20/07/2018 20/07/2018
20/07/2018 Thông báo mời thầu gói thầu số 59: Mua sắm kẹp răng hạ thế

Thông báo mời thầu gói thầu số 59: Mua sắm kẹp răng hạ thế

20/07/2018 20/07/2018
11/07/2018 Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm

Thông báo mời thầu gói thầu số 56: Mua sắm máy Photocopy

11/07/2018 11/07/2018
09/07/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Thông báo mời thầu Gói thầu số 28: Mua sắm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình năm 2018.

09/07/2018 09/07/2018
05/07/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị, bản quyền phần mềm và lắp đặt, cấu hình hệ thống công trình: Mở rộng hệ thống lưu trữ, máy chủ và ảo hóa hệ thống máy chủ

05/07/2018 05/07/2018
29/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 1(55): Cung cấp vật tư thiết bị dự án: Xây dựng hệ thống mạng không dây tại trụ sở Công ty và các Điện lực trực thuộc

29/06/2018 29/06/2018
29/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 1(55): Cung cấp vật tư thiết bị dự án: Xây dựng hệ thống mạng không dây tại trụ sở Công ty và các Điện lực trực thuộc

29/06/2018 29/06/2018
25/06/2018 Thông báo mời thầu gói thầu hỗn hợp

Thông báo mời thầu gói thầu hỗn hợp Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

25/06/2018 25/06/2018
11/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 4: Thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện Điện lực Cẩm Lệ năm 2018

11/06/2018 11/06/2018
11/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 4: Thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện Điện lực Liên Chiểu năm 2018

11/06/2018 11/06/2018
11/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 4: Thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện Điện lực Hải Châu năm 2018

11/06/2018 11/06/2018
30/05/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu:Đầu tư nâng cấp Website PCDaNang

30/05/2018 30/05/2018
30/05/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 45: Mua sắm Máy Photocopy

30/05/2018 30/05/2018
29/05/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 29: Mua sắm quần áo BHLĐ

29/05/2018 29/05/2018
04/05/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Mua sắm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình năm 2018.

04/05/2018 04/05/2018
10/04/2018 THÔNG BÁO GIA HẠN ĐÓNG MỞ THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị hạng mục cải tạo bãi tập dự án: Đầu tư sửa chữa nóng lưới điện (Hotline) - giai đoạn 2

10/04/2018 10/04/2018
02/04/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 17.16.01: Sửa chữa nhà làm việc 370 Ngũ Hành Sơn

02/04/2018 02/04/2018
30/03/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 4 – Cung cấp phương tiện thi công Hotline.

30/03/2018 30/03/2018
30/03/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 16 – Mua sắm máy cắt Recloser 24kV 630A

30/03/2018 30/03/2018