Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
22/03/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị hạng mục cải tạo bãi tập sửa chữa nóng lưới điện (Hotline) - giai đoạn 2

22/03/2018 22/03/2018
13/03/2018 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 03: Mua sắm dao cách ly, chống sét van và cầu chì tự rơi các loại

13/03/2018 13/03/2018
13/03/2018 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 13: Mua sắm biến dòng và biến điện áp trung hạ thế các loại

13/03/2018 13/03/2018
07/03/2018 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 08: Mua sắm hộp đầu cáp 1 và 3 pha các loại

07/03/2018 07/03/2018
05/03/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Sửa chữa tường rào TBA 110 kV Hòa Xuân 

05/03/2018 05/03/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/HV-CL-W05: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) khối lượng còn lại xuất tuyến 471 (E9) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

28/02/2018 28/02/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/HV-CL-W04: Xây dựng mới xuất tuyến 22 kV cấp điện cho KDL Bà Nà từ TBA EHòa Liên Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

28/02/2018 28/02/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/HV-CL-W03: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 476, 478 (E12) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

28/02/2018 28/02/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/HV-CL-W02: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 476 (T10), 477 (E12) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

28/02/2018 28/02/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/HV-CL-W01: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 471, 473, 475 (E12) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

28/02/2018 28/02/2018
28/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu CTC.2018: Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công chỉnh trang cáp thông tin năm 2018

28/02/2018 28/02/2018
23/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 3 - Cung cấp dụng cụ đồ nghề Hotline.

23/02/2018 23/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228 Tên gói thầu: Gói thầu số 21: Mạ kẽm sắt thép phục vụ các công trình năm 2018.

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Mua sắm ống nhựa xoắn các loại.

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 12: Mua sắm phụ kiện đấu nối trung hạ thế các loại (khóa néo, khóa đỡ, đầu cốt, kẹp cáp…).

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/ST-W04: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 472, 476, 478 (E14) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơquan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/ST-W03: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 474, 475, 479 (E14) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơquan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/ST-W02: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 472, 474, 476, 480, 477 (E13) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

CPC-JICA-DNPC/ST-W01: Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp, lắp đặt MBA, thiết bị bảo vệ đóng cắt, thu hồi lưới điện sau cải tạo (nếu có) các xuất tuyến 471, 473, 475 (E13) Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp hạng mục cải tạo nhà kho, xây dựng nhà xe, mưong thoát nước

22/02/2018 22/02/2018