Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 4: Thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện Điện lực Thanh Khê năm 2018

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 4: Thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện Điện lực Sơn Trà năm 2018

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 22: Mua sắm bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 250A

22/02/2018 22/02/2018
22/02/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 04 – Mua sắm tủ điện hạ thế các loại

22/02/2018 22/02/2018
02/02/2018 Thông báo mời thầu cung cấp VTTB

Thông báo mời thầu  Gói thầu số 9: Mua sắm kẹp răng cố định trên cáp vặn xoắn và kẹp răng hạ thế các loại

02/02/2018 02/02/2018
29/01/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228 Tên gói thầu: Gói thầu số 139: Mua sắm sắt thép các loại.

29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 02363221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228 Tên gói thầu: Gói thầu số 10 - Mua sắm Aptomat 3 pha các loại.

29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 02363221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228Tên gói thầu: Gói thầu số 06 - Mua sắm dây và cáp ngầm hạ thế các loại.

29/01/2018 29/01/2018
22/01/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giai đoạn 1976-2017.

22/01/2018 22/01/2018
18/01/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị phục vụ kết nối mạng WAN cho Điện lực Hòa Vang

18/01/2018 18/01/2018
20/12/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228 Tên gói thầu: Gói thầu số 143: Bảo hiểm xe cơ giới năm 2018.

20/12/2017 20/12/2017
20/12/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228 Tên gói thầu: Gói thầu số 142: Bảo hiểm cháy nổ và rủi ro TSCĐ năm 2018.

20/12/2017 20/12/2017
08/12/2017 THÔNG BÁO GIA HẠN ĐÓNG MỞ THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Gói 01/TV: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo nhà điều hành Điện lực Liên Chiểu

08/12/2017 08/12/2017
04/12/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Kính gửi: Các nhà thầu. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng Điện thoại/fax/email: 0236 3221602 – fax: 0236 2220521 Mã số thuế: 0400549228

04/12/2017 04/12/2017
29/11/2017 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 132: Mua sắm dây đồng bọc M(2X7)mm2

29/11/2017 29/11/2017
29/11/2017 Thông báo mời thầu cung cấp VTTB

Thông báo mời thầu Gói thầu số 133: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

29/11/2017 29/11/2017
29/11/2017 Thông báo mời thầu cung cấp VTTB

Thông báo mời thầu Gói thầu số 135: Mua sắm hộp chia dây và hộp bảo vệ công tơ các loại

29/11/2017 29/11/2017
22/11/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 01: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án: Xây dựng nhà 2 tầng tại Văn phòng Công ty

22/11/2017 22/11/2017
22/11/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU - GÓI THẦU SỐ 127: MUA SẮM CỘT ĐIỆN BTLT CÁC LOẠI

Phục vụ SXKD và hoàn thiện CQT lưới điện năm 2018.

22/11/2017 22/11/2017
21/11/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 130 - Mua sắm Aptomat 1 pha, 3 pha các loại Phục vụ công trình Cấp điện mới, sau công tơ, SCTX và định kỳ 06 tháng đầu năm 2018

21/11/2017 21/11/2017