Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
21/11/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Gói thầu số 128 - Mua sắm Sào kiểm tra đồng vị pha đường dây trung thế 24kV.Dự án: Trang bị thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD cho các đơn vị trong kế hoạch ĐTXD 2018.

21/11/2017 21/11/2017
20/11/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Gói 01/TV: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo nhà điều hành Điện lực Liên Chiểu

20/11/2017 20/11/2017
05/10/2017 Thông báo mời thầu xây lắp Dự án xây dựng nhà điều hành Điện lực Ngũ Hành Sơn

Gói 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Dự án xây dựng nhà điều hành Điện lực Ngũ Hành Sơn

05/10/2017 05/10/2017
14/09/2017 THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu: Xử lý và gia cố chống sạt lở 04 vị trí cột bị sạt lở NR Viba Hải Vân thuộc đz 477 Elc

14/09/2017 14/09/2017
15/08/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT Nâng công suất TBA Cầu Đỏ (40+25->2x40) MVA

15/08/2017 15/08/2017
11/08/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu : Thi công xây dựng phần ngầm công trình hoàn thiện chống quá tải năm 2017 giai đoạn 2

11/08/2017 11/08/2017
25/07/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Gói thầu: Kiểm tra phóng điện cục bộ các MBA 110 kV năm 2017

25/07/2017 25/07/2017
20/07/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện dự phòng

20/07/2017 20/07/2017
20/07/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê bộ lưu điện dự phòng (UPS)

20/07/2017 20/07/2017
19/07/2017 Thông báo mời thầu thi công và cung cấp VTTB

Thông báo mời thầu Gói 01: TĐH & NCS-DNPC/LT-TTB+XL - Tự động hóa và nâng công suất TBA 110KV Liên Trì

19/07/2017 19/07/2017
12/07/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 17.12: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp rãnh cáp ngầm công trình Thay cáp ngầm trung áp từ TBA Xuân Hòa 1 đến TBA Điện Biên Phủ 2-472 E10

12/07/2017 12/07/2017
04/07/2017 THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU XÂY LẮP

Thông báo gia hạn thời điểm đóng và mở thầu Gói thầu số 3 : Thi công xây lắp XT 475 E11

04/07/2017 04/07/2017
29/06/2017 THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 17.12 : Cung cấp vật tư và thi công xây lắp rãnh cáp ngầm thuộc dự án: Thay cáp ngầm trung áp từ TBA Xuân Hòa 1 đến TBA Điện Biên Phủ 2-472 E10

29/06/2017 29/06/2017
26/06/2017 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm Switch, Scada, FDIR

26/06/2017 26/06/2017
23/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 10: Khoan khô băng đường thuộc XT 471, 472 ENHS và đặt ống dự phòng

23/06/2017 23/06/2017
21/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 17.10 : Đại tu hệ thống cửa nhôm Nhà điều hành sản xuất Điện lực Sơn Trà

21/06/2017 21/06/2017
21/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 17.4 : Đại tu Nhà điều hành sản xuất Điện lực Liên Chiểu

21/06/2017 21/06/2017
21/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 3: Thi công xây phần rãnh cáp ngầm, hố ga, lắp đặt ống bảo vệ cáp, khoan xuyên đường và cung cấp vật tư phần ngầm (bao gồm ống nhựa xoắn, ống xuyên đường, mốc báo cáp ngầm) XT 475E11

21/06/2017 21/06/2017
21/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Thí nghiệm định kỳ và theo dõi mẫu dầu các TBA 110kV (Xuân Hà, Liên Trì, Cầu Đỏ, An Đồn, Liên Chiểu, Hòa Khánh 2, Hòa Liên, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn)

21/06/2017 21/06/2017
16/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu 17.12 : Cung cấp vật tư và thi công xây lắp rãnh cáp ngầm thuộc dự án : Thay cáp ngầm trung áp từ TBA Xuân Hòa 1 đến TBA Điện Biên Phủ 2-472 E10

16/06/2017 16/06/2017