Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
14/06/2017 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 63: Mua sắm Dao cách ly 1 và 3 pha các loại - đợt 2

14/06/2017 14/06/2017
09/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm kẹp răng trung thế các loại.

Gói thầu số 73 – Mua sắm kẹp răng trung thế các loại.

09/06/2017 09/06/2017
09/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm máy cắt Recloser 27kV.

Gói thầu số 72 – Mua sắm máy cắt Recloser 27kV.

09/06/2017 09/06/2017
03/06/2017 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

• Nội dung chào giá: Cung cấp Cột thép TBA – 250kVA (Kiểu cột đỡ) – Bao gồm: Trụ đỡ, nắp che đầu cực MBA, máng dẫn cáp) -Số lượng: 01 bộ • Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh trong phong bì kín.• Nguồn vốn: ĐTXD năm 2017 của Công ty Điện lực Đà Nẵng.

03/06/2017 03/06/2017
02/06/2017 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

• Bên mời chào giá: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng• Nội dung chào giá: Cung cấp máy biến dòng:1.Máy biến dòng 400/5A-600V -Số lượng: 102 cái 2.Máy biến dòng 600/5A-600V -Số lượng: 81cái

02/06/2017 02/06/2017
01/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói thầu số 1 : Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Cải tạo đường dây 110 kV E9-E51 năm 2016

01/06/2017 01/06/2017
01/06/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

Gói 01: TĐH & NCS-DNPC/LT-W01: Vận chuyển MBA 63MVA Liên Trì từ vị trí tạm vào vị trí vận hành; Tháo dỡ, vận chuyển MBA 40MVA Liên Trì thu hồi về kho; Gia công, lắp đặt tấm kê kích MBA 63MVA + xây dựng móng tủ điện; Mua sắm tủ điện, cáp ACSR 240, cáp điều khiển nhị thứ 

01/06/2017 01/06/2017
01/06/2017 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số hiệu: TĐH-DNPC/LC-VTTB+XL-G01: Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt phần tự động hóa, thông tin liên lạc, PCCC, cài đặt, TNHC (Phần điều khiển từ xa bằng máy tính tại TBA, Trung tâm điều khiển, Điều độ A3)+ Biên soạn qui trình xử lý sự cố, tính toán chỉnh định rơ le + Cải tại nhà điều khiển, tháo dỡ thiết bị sau thu hồi toàn trạm, vận chuyển thiết bị thu hồi về kho+ Thẩm duyệt PCCC.

01/06/2017 01/06/2017
31/05/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: MUA SẮM CÁP NGẦM TRUNG THẾ ĐƠN PHA

Gói thầu số 53 – Mua sắm cáp ngầm trung thế đơn pha M(1x300)-12,7/22(24)kV.

31/05/2017 31/05/2017
25/05/2017 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 57: Mua sắm bộ mở rộng chức năng và bộ đọc từ xa qua sóng vô tuyến

25/05/2017 25/05/2017
23/05/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP: Gói thầu 17.11 Xử lý tiếp đất các vị trị cột đz 110 kV có trị số điện trở tiếp đất cao

Gói thầu 17.11: Xử lý tiếp đất các vị trị cột đz 110 kV có trị số điện trở tiếp đất cao

23/05/2017 23/05/2017
18/05/2017 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

• Bên mời chào giá: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng• Nội dung chào giá: Cung cấp Bộ đèn LED 220V-100W - Số lượng: 42 bộ• Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh trong phong bì kín.• Nguồn vốn: SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Đà Nẵng.

18/05/2017 18/05/2017
27/04/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu số 31 – Mua sắm trang cụ BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân.

27/04/2017 27/04/2017
26/04/2017 Thông báo mời thầu: Mua sắm Dao cách ly 1 và 3 pha các loại

 Gói thầu số 42: Mua sắm Dao cách ly 1 và 3 pha các loại

26/04/2017 26/04/2017
26/04/2017 Thông báo mời thầu: Cung cấp VTTB, PK thi công lắp đặt phần tự động hóa

Gói thầu số 01: TĐH & NCS-DNPC/HK2-TTB+XL: Cung cấp VTTB, PK thi công lắp đặt phần tự động hóa (110+22KV), hệ thống thông tin liên lạc (viễn thông+Camera), TNHC hệ thống thông tin liên lạc(phần ĐK từ xa bằng máy tính tại TBA, trung tâm điều khiển, Điều độ A3). Tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ VTTB thu hồi sau khi cải tạo về kho (trừ MBA 40MVA)

26/04/2017 26/04/2017
25/04/2017 Thông báo mời thầu: Mua sắm ống nhựa xoắn các loại – đợt 2

Gói thầu số 44: Mua sắm ống nhựa xoắn các loại – đợt 2

25/04/2017 25/04/2017
19/04/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm xe gàu nâng người làm việc trên cao

Gói thầu số 38: Mua sắm xe gàu nâng người làm việc trên cao.

19/04/2017 19/04/2017
18/04/2017 Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt và cấu hình hiệu chỉnh hệ thống UPS

Gói thầu: GT 17.7: Cung cấp thiết bị, lắp đặt và cấu hình hiệu chỉnh hệ thống UPS

18/04/2017 18/04/2017
13/04/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: Thi công lắp đặt phần điện, thi công và cung cấp vật tư phần xây dựng XT-474 TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn

Tên gói thầu: Gói thầu số 5 - Thi công lắp đặt phần điện, thi công và cung cấp vật tư phần xây dựng XT-474 TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn

13/04/2017 13/04/2017
13/04/2017 THÔNG BÁO MỜI THẦU: Thi công xây dựng và lắp đặt XT-473 TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn

Tên gói thầu: Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng và lắp đặt XT-473 TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn

13/04/2017 13/04/2017