Phóng sự do EVN News thực hiện

Video clip: Các “Chị” nơi chúng tôi đến…

Video clip: Các “Chị” nơi chúng tôi đến…

Phóng sự TH: Nhiều nguy cơ từ những “ma trận” cáp viễn thông

Phóng sự TH: Nhiều nguy cơ từ những “ma trận” cáp viễn thông

Phóng sự truyền hình: Nhiều nguy cơ cháy nổ do điện tại các chợ truyền thống

Phóng sự truyền hình: Nhiều nguy cơ cháy nổ do điện tại các chợ truyền thống

Phóng sự TH: Đà Nẵng phát động tháng cao điểm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ

Phóng sự TH: Đà Nẵng phát động tháng cao điểm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng trên lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng trên lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Video: Sân chơi văn hóa gắn kết người lao động

Video: Sân chơi văn hóa gắn kết người lao động

Video clip: Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học - Hãy nghe các em nói

Video clip: Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học - Hãy nghe các em nói

Phóng sự truyền hình: Đảm bảo điện phục vụ Lễ hội pháo hoa DIFF 2018

Phóng sự truyền hình: Đảm bảo điện phục vụ Lễ hội pháo hoa DIFF 2018

Phóng sự truyền hình: Bảo đảm điện phát triển kinh tế du lịch Đà Nẵng

Phóng sự truyền hình: Bảo đảm điện phát triển kinh tế du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Đà Nẵng hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Phóng sự truyền hình: Điện lực miền Trung đảm bảo cung ứng điện Tết nguyên đán

Phóng sự truyền hình: Điện lực miền Trung đảm bảo cung ứng điện Tết nguyên đán

Phóng sự truyền hình: Ngành điện thực hiện tốt các hoạt động về an sinh xã hội

Phóng sự truyền hình: Ngành điện thực hiện tốt các hoạt động về an sinh xã hội