Phóng sự do EVN News thực hiện

Phóng sự truyền hình: Điểm sáng trong công tác an sinh Thành phố

Phóng sự truyền hình: Điểm sáng trong công tác an sinh Thành phố

Phóng sự truyền hình: Nhiều ý nghĩa từ chương trình chiếu sáng đường làng ngõ xóm

Phóng sự truyền hình: Nhiều ý nghĩa từ chương trình chiếu sáng đường làng ngõ xóm

Điện lực Cẩm Lệ chung tay xây dựng nông thôn mới

Điện lực Cẩm Lệ chung tay xây dựng nông thôn mới

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng sửa chữa điện miễn phí hộ gia đình nghèo

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng sửa chữa điện miễn phí hộ gia đình nghèo

Video clip: Lực lượng

Video clip: Lực lượng "trực chiến" đảm bảo điện tuần lễ cấp cao APEC

Phóng sự truyền hình: Dấu ấn Đà Nẵng từ Tuần lễ cấp cao APEC

Phóng sự truyền hình: Dấu ấn Đà Nẵng từ Tuần lễ cấp cao APEC

Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng các phương án phục vụ APEC

Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng các phương án phục vụ APEC

Điểm tin truyền hình VTV1: Đảm bảo cấp điện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Điểm tin truyền hình VTV1: Đảm bảo cấp điện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV: Đảm bảo cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017

VOV: Đảm bảo cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017

Điểm tin truyền hình: EVN kiểm tra và diễn tập xử lý sự cố mất điện để phục vụ APEC

Điểm tin truyền hình: EVN kiểm tra và diễn tập xử lý sự cố mất điện để phục vụ APEC

Phóng sự truyền hình: Diễn tập xử lý sự cố mất điện phục vụ APEC 2017

Phóng sự truyền hình: Diễn tập xử lý sự cố mất điện phục vụ APEC 2017

Video clip: Điện lực Hải Châu ký kết quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1 TP. Đà Nẵng

Video clip: Điện lực Hải Châu ký kết quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1 TP. Đà Nẵng