Phóng sự do EVN News thực hiện

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng chỉnh trang cáp đô thị phục vụ APEC 2017

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng chỉnh trang cáp đô thị phục vụ APEC 2017

Phóng sự truyền hình: Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo

Phóng sự truyền hình: Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Video clip: Chi đoàn Điện lực Hải Châu sửa chữa điện miễn phí hộ nghèo

Video clip: Chi đoàn Điện lực Hải Châu sửa chữa điện miễn phí hộ nghèo

Video clip: Điện lực Thanh Khê hưởng ứng

Video clip: Điện lực Thanh Khê hưởng ứng "Tháng cao điểm xử lý cáp treo và đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân"

Video clip: Điện lực Liên Chiểu đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Video clip: Điện lực Liên Chiểu đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Video clip: Trở lại Hòa Tiến…

Video clip: Trở lại Hòa Tiến…

Video clip: Điện lực Sơn Trà hưởng ứng tháng cao điểm xử lý cáp treo đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Video clip: Điện lực Sơn Trà hưởng ứng tháng cao điểm xử lý cáp treo đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Video: Điện lực Sơn Trà triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động

Video: Điện lực Sơn Trà triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động

Phóng sự truyền hình: Xử lý tình trạng cáp treo cột điện, đảm bảo mỹ quan đô thị

Phóng sự truyền hình: Xử lý tình trạng cáp treo cột điện, đảm bảo mỹ quan đô thị

Phóng sự truyền hình: Diễn tập xử lý sự cố mất điện phục vụ APEC

Phóng sự truyền hình: Diễn tập xử lý sự cố mất điện phục vụ APEC

Điểm tin truyền hình: Điện lực Đà Nẵng khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch

Điểm tin truyền hình: Điện lực Đà Nẵng khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch