Phóng sự do EVN News thực hiện

Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng xử lý

Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng xử lý "rác trời"

Video clip: Văn hóa giao tiếp khách hàng - Bắt đầu từ “Học ăn, học nói…”

Video clip: Văn hóa giao tiếp khách hàng - Bắt đầu từ “Học ăn, học nói…”

Điểm tin truyền hình: PC Đà Nẵng triển khai tháng cao điểm xử lý cáp treo cột điện và đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Điểm tin truyền hình: PC Đà Nẵng triển khai tháng cao điểm xử lý cáp treo cột điện và đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân

Phóng sự truyền hình: Tăng cường giám sát, kiểm tra hệ thống điện phục vụ APEC

Phóng sự truyền hình: Tăng cường giám sát, kiểm tra hệ thống điện phục vụ APEC

PC Đà Nẵng tập huấn kỹ năng quay và dựng phim trên thiết bị di động

PC Đà Nẵng tập huấn kỹ năng quay và dựng phim trên thiết bị di động

PC Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chính trị lực lượng tự vệ, bảo vệ

PC Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chính trị lực lượng tự vệ, bảo vệ

Tin truyền hình: PC Đà Nẵng hoàn thành các công trình 110kV phục vụ APEC

Tin truyền hình: PC Đà Nẵng hoàn thành các công trình 110kV phục vụ APEC

PC Đà Nẵng tổ chức đào tạo Quản lý kinh tế

PC Đà Nẵng tổ chức đào tạo Quản lý kinh tế

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng gấp rút chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC 2017

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng gấp rút chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC 2017

Phóng sự truyền hình: PC Đà Nẵng đảm bảo phục vụ xuyên suốt tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Phóng sự truyền hình: PC Đà Nẵng đảm bảo phục vụ xuyên suốt tuần lễ cấp cao APEC 2017.

10 sự kiện nổi bật PC Đà Nẵng năm 2016

10 sự kiện nổi bật PC Đà Nẵng năm 2016

EVNCPC Không chỉ là tháng Tri ân khách hàng

EVNCPC Không chỉ là tháng Tri ân khách hàng