Phóng sự do EVN News thực hiện

Lễ khánh thành Công trình Ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn (P2)

Lễ khánh thành Công trình Ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn (P2)

Lễ khánh thành Công trình Ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn (P1)

Lễ khánh thành Công trình Ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn (P1)

PC Đà Nẵng hoàn thành ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn

PC Đà Nẵng hoàn thành ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn

Phóng sự video về những nguy cơ gây sự cố lưới điện và biện pháp phòng ngừa.

Phóng sự video về những nguy cơ gây sự cố lưới điện và biện pháp phòng ngừa.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung

Phối hợp diễn tập PCCC tại trạm 110kV Xuân Hà

Phối hợp diễn tập PCCC tại trạm 110kV Xuân Hà